blank

Ispis

Fizioterapija i zdravlje žena

Napisao/la Andrija. Napisano u II. godina

 • Ciljevi kolegija su pokazati studentu način fizioterapijskog postupanja prema ženama, u skladu s njihovim biološkim, anatomskim, fiziološkim i psihosocijalnim razlikama; podučiti studenta oblikovanju djelotvornog preventivnog programa za odabrane bolesti u žena u području ginekologije i opstetricije, u različitim fazama života, (adolescencija, reproduktivno razdoblje, menopauza i starost); poboljšati studentovu pouzdanost i točnost procjene stanja lokomotornog sustava u različitim stanjima i bolestima; podučiti studenta ključnim dijagnostičkim postupcima, postupcima i posljedicama operativnog i farmakološkog liječenja raznih stanja i bolesti u području ginekologije i opstetricije; naučiti studenta kritički ocijeniti postojeću i relevantnu stručnu i znanstvenu literaturu te koristiti naučena znanja u odgovarajućem tretmanu fizioterapije i programu prevencije bolesti.
 • Razdoblje adolescencije
  • anatomske i ortopedske karakteristike mišićno-koštanog sustava
  • prehrana i tjelesna aktivnost
  • poremećaji ishrane
  • menstruacija i predmenstrualni problemi
  • poremećaj mokrenja
  • seksualnost
  Reproduktivni period
  • anatomske i ortopedske karakteristike mišićno-koštanog sustava
  • fizička aktivnost
  • žene na radnom mjestu: ergonomija
  • žene s posebnim potrebama
  • poremećaji funkcija
  • elektroterapija u pre-postnatalnom razdoblju
  Menopauza
  • sustavne promjene u menopauzi
  • promicanje zdravlja i ginekološki problemi
  • poremećaji funkcija
  • seksualnost
  • osteoporoza
  • rehabilitacija nakon raka dojke
  • ginekološka ordinacija
  • fizioterapija oboljelih od limfedema
  • starost
 • Obavezna literatura:
  1. Sapsford R, Bullock-Saxton J, Markwell S, eds. (1998). Women's Health. London: Saunders.
  2. Prezentacije i bilješke s predavanja

  Dopunska literatura:
  1. Women's Health and Fitness Guide (2006). Champaign [etc.] Human Kinetics.
  2. Mantle J, Haslam J, Barton S, eds. (2004). Physiotherapy in obstetrics and gynaecology. 2nd ed. Edinburgh: Butterworth Heinemann.
  3. 80 K, Berghmans B, M0rkved S, Van Kampen M, eds. (2007). Evidence-based physical therapy for the pelvic floor: Bridging science and clinical practice. Edinburgh (etc.): Churchill Livingstone Elsevier.
 •  Nakon odslušanog kolegija student će znati definirati fiziologiju menstrualnog ciklusa, anatomske, fiziološke i psihološke promjene u trudnoći, za vrijeme trudova i poroda, fiziološke i endokrine promjene u menopauzi; znat će objasniti etiologiju i patofiziologiju bolesti i stanja u ginekologiji i porodništvu u različitim fazama života; definirati ključne dijagnostičke postupke za opstetričke i ginekološke bolesti i stanja; objasniti procese i učinke operativnog i farmakološkog liječenja raznih bolesti i indikacije za uporabu farmakologije u ginekologiji; znati važnost timskog rada u fizikalnoj terapiji; analizirati međunarodne standarde na temelju dokaza u ženskom zdravlju; kritički ocijeniti relevantnu stručnu i znanstvenu literature o prevenciji, liječenju određenih stanja i bolesti, i pristupa ženskom zdravlju.

webmail studomat