blank

Ispis

Menadžment u zdravstvu

Napisao/la Andrija. Napisano u II. godina

 • Glavni cilj ovog kolegija je predstaviti studentu najnovije spoznaje iz menadžmenta u zdravstvu
 • Menadžment u zdravstvu unutar okvira Europske unije, potreba za prekograničnom zdravstvenom skrbi u regiji, njezini uvjeti i zdravstvo/ aspekti javnog i mentalnog zdravlja kroz pomoć skupinama u nepovoljnom položaju, kao što su etničke manjine ili migranti, te podizanje na viši stupanj i usklađivanje sustava zdravstvene skrbi na regionalnoj, prekograničnoj razini.  Struktura EU, njezinih upravnih tijela, uloge zadaća, unutarnjeg ustroja Opće uprave za zdravstvo i potrošače te uloga svih agencija EU-a koje se bave zdravstvom, kao i načina donošenja odluka na razini EU-a. Novi zdravstveni prioriteti EU-a za razdoblje 2014.-2020.  Smjernice za provedbu zdravstvenih prioriteta EU-a, kao i mogućnostima i načinima podnošenja prijava za dodjelu financijskih sredstava i njihovom korištenju u svrhu poboljšanja zdravstvene infrastrukture i usluga na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Upoznavanje s posebnim zdravstvenim potrebama i zdravstvene zaštite etičkih manjina poput Roma. Globalne migracije i pojava pojedinih zaraznih bolesti.  Opasnosti od unošenja rijetkih zaraznih bolesti i višestrukootpornih mikroorganizama (Multidrug resistant Tuberculosis). 
 • Opisati i identificirati glavne mehanizme donošenja odluka o zdravstvenoj zaštiti unutar okvira Europske unije.  Objasniti značenje posebnih skupina zdravstvene zaštite (nacionalne, spolne i ostale manjine).  Razlikovati skupine s posebnim zdravstvenim potrebama.  Usporediti epidemiologiju različitih bolesti unutar EU i izvan EU.  Kritički procjeniti ulogu višestruko rezistentnih mikroba i potencijalne mogućnosti istraživanja upravljanja zdravstvenim sustavima unutar okvira EU. Kritički procijeniti stanje određenog prekograničnog sustava zdravstvene zaštite.

Ispis

Fizioterapija i zdravlje žena

Napisao/la Andrija. Napisano u II. godina

 • Ciljevi kolegija su pokazati studentu način fizioterapijskog postupanja prema ženama, u skladu s njihovim biološkim, anatomskim, fiziološkim i psihosocijalnim razlikama; podučiti studenta oblikovanju djelotvornog preventivnog programa za odabrane bolesti u žena u području ginekologije i opstetricije, u različitim fazama života, (adolescencija, reproduktivno razdoblje, menopauza i starost); poboljšati studentovu pouzdanost i točnost procjene stanja lokomotornog sustava u različitim stanjima i bolestima; podučiti studenta ključnim dijagnostičkim postupcima, postupcima i posljedicama operativnog i farmakološkog liječenja raznih stanja i bolesti u području ginekologije i opstetricije; naučiti studenta kritički ocijeniti postojeću i relevantnu stručnu i znanstvenu literaturu te koristiti naučena znanja u odgovarajućem tretmanu fizioterapije i programu prevencije bolesti.
 • Razdoblje adolescencije
  • anatomske i ortopedske karakteristike mišićno-koštanog sustava
  • prehrana i tjelesna aktivnost
  • poremećaji ishrane
  • menstruacija i predmenstrualni problemi
  • poremećaj mokrenja
  • seksualnost
  Reproduktivni period
  • anatomske i ortopedske karakteristike mišićno-koštanog sustava
  • fizička aktivnost
  • žene na radnom mjestu: ergonomija
  • žene s posebnim potrebama
  • poremećaji funkcija
  • elektroterapija u pre-postnatalnom razdoblju
  Menopauza
  • sustavne promjene u menopauzi
  • promicanje zdravlja i ginekološki problemi
  • poremećaji funkcija
  • seksualnost
  • osteoporoza
  • rehabilitacija nakon raka dojke
  • ginekološka ordinacija
  • fizioterapija oboljelih od limfedema
  • starost
 • Obavezna literatura:
  1. Sapsford R, Bullock-Saxton J, Markwell S, eds. (1998). Women's Health. London: Saunders.
  2. Prezentacije i bilješke s predavanja

  Dopunska literatura:
  1. Women's Health and Fitness Guide (2006). Champaign [etc.] Human Kinetics.
  2. Mantle J, Haslam J, Barton S, eds. (2004). Physiotherapy in obstetrics and gynaecology. 2nd ed. Edinburgh: Butterworth Heinemann.
  3. 80 K, Berghmans B, M0rkved S, Van Kampen M, eds. (2007). Evidence-based physical therapy for the pelvic floor: Bridging science and clinical practice. Edinburgh (etc.): Churchill Livingstone Elsevier.
 •  Nakon odslušanog kolegija student će znati definirati fiziologiju menstrualnog ciklusa, anatomske, fiziološke i psihološke promjene u trudnoći, za vrijeme trudova i poroda, fiziološke i endokrine promjene u menopauzi; znat će objasniti etiologiju i patofiziologiju bolesti i stanja u ginekologiji i porodništvu u različitim fazama života; definirati ključne dijagnostičke postupke za opstetričke i ginekološke bolesti i stanja; objasniti procese i učinke operativnog i farmakološkog liječenja raznih bolesti i indikacije za uporabu farmakologije u ginekologiji; znati važnost timskog rada u fizikalnoj terapiji; analizirati međunarodne standarde na temelju dokaza u ženskom zdravlju; kritički ocijeniti relevantnu stručnu i znanstvenu literature o prevenciji, liječenju određenih stanja i bolesti, i pristupa ženskom zdravlju.

Ispis

Sportska fizioterapija

Napisao/la Andrija. Napisano u II. godina

 • Ciljevi kolegija su objasniti studentu specifičnosti fizioterapije u rehabilitaciji sportaša, rekreativaca i sportaša s invaliditetom; prikazati studentu proces stvaranja učinkovitog algoritma za fizioterapijski tretman ozlijeđenih sportaša u svim fazama procesa rehabilitacije te preventivnog algoritma fizioterapijskih vježbi za sportske ozljede u različitim sportskim disciplinama; pokazati studentu pristupe i učinke kirurških i farmakoloških liječenja sportskih ozljeda; naučiti studenta osnovama principa sportskog treninga s pravilnim izborom vrste i količine vježbi, ovisno o potrebi sportaša i ciljeva fizikalne terapije; podučiti studenta kritički vrednovati znanstvenu i stručnu literaturu te kritički ocijeniti, procijeniti i dokumentirati fizioterapiju i proces rehabilitacije sportaša.
 • Posebne sportske ozljede, mehanizmi i faktora rizika.
  Sindromi „prekomjernog korištenja i zloporabe“ među sportašima.
  Kirurško i farmakološko liječenje sportskih ozljeda.
  Psihološki i socijalni aspekti liječenja ozlijeđenih sportaša.
  Smjernice i pravila sportskog treninga u procesu rehabilitacije.
  Utjecaj instrumenata za obuku na promjene psihomotoričkih sposobnosti.
  Komponente funkcionalnog poboljšanja za vrijeme sportske rehabilitacije.
  Fizioterapija temeljena na dokazima i procjena sportskih ozljeda.
  Uključivanje funkcionalnih testova u planiranju funkcionalnog programa obuke i poboljšanja istih.
  Funkcionalna poboljšanja / progresija u sportskoj rehabilitaciji među različitim sportskim disciplinama.
  Neurofiziologija funkcionalnih vježbi.
  Vježbe snage i jačanje mišića u rehabilitaciji.
  Mjere smanjenja faktora rizika za sportske ozljede i ponovne sportske ozljeda u različitim sportskim disciplinama.
  Fizioterapija sportaša s invaliditetom.
 • Obavezna literatura:
  1. Andrews JR, Harrelson GL, Wilk KE (1998). Physical Rehabilitation of the Injured Athlete. 2nd Edition; W.B. Saunders Company.
  2. Tippett SR, Voight.ML (1999). Functional Progressions for Sport Rehabilitation. Human Kinetics
  3. Prezentacije i bilješke s predavanja

  Dopunska literatura:
  1. Kibler WB, Herring SA, Press JM, Lee PA (1998). Functional Rehabilitation of Sports and Musculoskeletal Injuries. Aspen Publishers, Inc.
  2. Eustace S, Johnston C, O'Byrne JM, O'Neil P (2007). Sports Injuries: Examination, Imaging and Management. Churchill Livingstone Elsevier
  3. Donatelli R, Wooden Ml (2009). Orthopedic Physical Therapy. Churchill Livingstone Elsevier.
  4. Seidenspinner D (2005). Training in der physiotherapie. Heidelberg: Springer medizin verlag.
  5. Goodman CC, Snyder TEK (2007). Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral.4th ed. Saunders/Elsavier.
 • Nakon odslušanog kolegija student razumije biomehaničke i fiziološke čimbenike nastanka sportskih ozljeda; zna najčešće sportske ozljede u različitim sportskim disciplinama i specifičnosti fizioterapije liječenja tih ozljeda; definira procese i učinke kirurškog i farmakološkog liječenja koštano-mišićnih ozljeda i bolesti među sportašima; uspoređuje međunarodne standarde i smjernice temeljene na dokazima fizioterapije u sportu; razumije važnost timskog rada u rehabilitaciji sportaša; pronalazi i kritički ocijenjuje relevantnu znanstvenu i stručnu literaturu o liječenju i prevenciji sportskih ozljeda.

Ispis

Fizioterapija u gerijatriji

Napisao/la Andrija. Napisano u II. godina

 • Cilj kolegija je objasniti studentu karakteristike starenja i primarne, sekundarne i tercijarne prevencije u kasnom razdoblju života.
  Studenta će se podučiti i specifičnim kompetencijama:
  Znanje i razumijevanje problema zdravih i bolesnih starijih osoba, osnovno razumijevanje gerontologije, uzroka bolesti, simptoma i liječenja.
  Sposobnost procjene funkcionalne sposobnosti zdravih, bolesnih i ozlijeđenih starijih osoba i priprema fizioterapeutskog programa na osnovi prakse temeljene na dokazima.
  Sposobnost učinkovite interdisciplinarne komunikacije i suradnje.
 • Demografija starenja i krhkosti, proces starenja i starije osobe, kulturne razlike u procesu starenja.
  Proces starenja (definicija starenja, teorije starenja, biološke i fiziološke promjene, promjene držanja i kretanja, motorika i motoričko učenje).
  Aktivno starenje (tjelesna aktivnost, prehrana, mentalne aktivnosti, socijalna skrb i sigurnost).
  Najčešće bolesti i ozljede u starijih ljudi, procjena i fizioterapija temeljena na dokazima (karakteristike starijih bolesnika, prehrambeni poremećaji, hipotermija, hipertermija, pad, osteoporoza, bolesti lokomotornog sustava, artritis, hipertenzija, koronarni sindrom, zatajenje srca, moždani udar, rak, kronična opstruktivna plućna bolest, opstipacija, inkontinencija, psihijatrijski problemi - demencija).
  Fizička aktivnost starijih osoba sa smanjenim kapacitetom i sekundarna prevencija.
  Terminalna fizioterapija.
  Holistički pristup starijim osobama (timski rad, interdisciplinarna procjena, učinkovita komunikacija).
 • Obavezna literatura:
  1. Poon LW, Chodzko-Zajko W, Tomporowski PD, eds. (2006). Active living, cognitive functioning, and ageing.Champaign: Human Kintecis.
  2. Prezentacije i bilješke s predavanja

  Dopunska literatura:
  3. Morris ME, Schoo AMM, eds. (2004). Optimizing exercise and physical activity in older people. Edinburgh /etc./: Butterworth Heinemann.
  4. French S, Sim J, eds. (2004). Physiotherapy: a psychosocial approach. 3rd ed. Edinburgh /etc./: Elsevier Butterworth-Heinemann.
  5. Kandel ER, Schwartz JH, Jessel! TM (2000). Principles of neural science. 4th ed. New York: McGraw-Hill: 1149-1161.
 • Nakon odslušanog kolegija student će znati opisati normalan proces starenja; prepoznati fiziološke promjene u kasnom razdoblju života i razlikovati ga od patoloških promjena; opisati kliničku sliku i razinu funkcioniranja u odabranim bolestima u kasnijem razdoblju života; objasniti načela liječenja kroz aspekte patologije i simptoma u različitim bolestima; razumjeti značenje timskog rada i adekvatne komunikacije između članova tima.

Ispis

Fizioterapija kroničnih nezaraznih bolesti

Napisao/la Andrija. Napisano u II. godina

 • Cilj kolegija je upoznati studenta sa specifičnostima fizioterapijskog liječenja tijekom rehabilitacije nezaraznih kroničnih bolesti (kardiovaskularne, respiratorne, metaboličke i reumatske bolesti); objasniti studentu korist fizioterapije temeljene na dokazima za stvaranje učinkovitog i sigurnog algoritma liječenja bolesnika s nezaraznim kroničnim bolestima te za primarnu i sekundarnu prevenciju nezaraznih kroničnih bolesti; pokazati studentu specifičnosti, efekte i ograničenja fizičkog (pre) opterećenja u različitim skupinama bolesnika s nezaraznim kroničnim bolestima (djeca i mladi s kongenitalnim ili stečenim invaliditetom i poremećajima unutarnjih organa, kardiovaskularni bolesnici, kronični plućni bolesnici, dijabetičari i pacijanti s drugim hormonalnim i metaboličkim poremećajima); osigurati točnosti procjene lokomotornog sustava i fizioterapijske diferencijalne dijagnostike u bolesnika s nezaraznim kroničnim bolestima; nadograditi ključna područja znanstvene teorije funkcije, interakcije i patologije unutarnjih organa, probavnog i metaboličkog sustava, kardiovaskularnih i plućnih sustava, endokrinih i egzokrinih žlijezda i hormonalne kontrole metabolizma i specifičnih autonomnih funkcija organa i organskih sustava; pokazati studentu ključne dijagnostičke postupke i učinke farmakološke i kirurške obrade nezaraznih kroničnih bolesti; naučiti studenta kritički vrednovati znanstvenu i stručnu literaturu te primjeniti nove rezultate istraživanja u liječenju fizioterapije.
 • Epidemiologija i rizični čimbenici nezaraznih kroničnih bolesti.
  Etiologija kardiovaskularnih bolesti i određenih skupina bolesnika.
  Međunarodni standardi, preporuke i specifičnost fizioterapije bolesnika s kardiovaskularnim bolestima u različitim fazama rehabilitacije.
  Dijabetes tipa 1 i 2 i metabolički sindrom.
  Međunarodni standardi, preporuke i specifičnost fizioterapije bolesnika s dijabetesom i drugim metaboličkim poremećajima.
  Etiologija kronične plućne bolesti i određenih skupina bolesnika.
  Međunarodni standardi, preporuke i specifičnost fizioterapije bolesnika s kroničnim plućnim bolestima u različitim fazama rehabilitacije.
  Etiologija i klasifikacija reumatskih bolest.,
  Međunarodni standardi, preporuke i specifičnost fizioterapije bolesnika s reumatskim bolestima u različitim fazama rehabilitacije.
  Procjena fizičke spremnosti, program terapeutskih vježbi, te praćenje napretka različitih skupina bolesnika s nezaraznim kroničnim bolestima.
  Timski rad, promjena stila života i holistički pristup bolesniku s nezaraznim kroničnim bolestima.
  Uvod u medicinske dijagnostičke postupke i tumačenje u bolesnika s nezaraznim kroničnim bolestima.
  Uvod u farmakološko i kirurško liječenje nezaraznih kroničnih bolesti.
  Psihosocijalni aspekti liječenja bolesnika s nezaraznim kroničnim bolestima.
 • Obavezna literatura:
  1. Thow M, ed. (2006). Exercise leadership in cardiac rehabilitation: An evidence-based approach. Whurr Publisher Ltd./John Willy & Sons Ltd.
  2. Garrod R, ed. (2004). Pulmunary rehabilitation: An interdisciplinary approach. Whurr Publisher Ltd./John Willy & Sons Ltd.
  3. Prezentacije i bilješke s predavanja

  Dopunska literatura:
  1. Frontera WR, Dawson DM, Slavik OM (2006). Exercise in Rehabilitation Medicine, 2nd ed. Human Kinetics.
  2. Regensteiner JG, Reusch JEB, Stewart KJ, Veves A (2009). Diabetes and exercise. Humana Press/Springer Science+Business Media.
  3. Klippel JH, Stone JH, Crofford U, White PH, ed. (2008). Primer on the Rheumatic Diseases, 13th ed. Springer Science+Business Media.
  4. Goodman CC, Snyder TEK (2007). Differential Diagnosis for Physical Therapists: Screening for Referral. 4th ed. Saunders/Elsavier.
 • Nakon odslušanog kolegija student će znati etiologiju, patofiziologiju i epidemiologiju nezaraznih kroničnih bolesti; defnirati međunarodne standarde utemeljene na dokazima fizikalne terapije kod bolesnika s nezaraznim kroničnim bolestima; opisati dijagnostičke postupke u području nezaraznih kroničnih bolesti; prikazati farmakološke i kirurške zahvate u liječenju bolesnika s nezaraznim kroničnim bolestima; kritički primijeniti zaključke relevantne stručne i znanstvene literature o liječenju i prevenciji nezaraznih kroničnih bolesti.

webmail studomat