Ispis

Fizioterapija u gerijatriji

Napisao/la Andrija. Napisano u II. godina

 • Cilj kolegija je objasniti studentu karakteristike starenja i primarne, sekundarne i tercijarne prevencije u kasnom razdoblju života.
  Studenta će se podučiti i specifičnim kompetencijama:
  Znanje i razumijevanje problema zdravih i bolesnih starijih osoba, osnovno razumijevanje gerontologije, uzroka bolesti, simptoma i liječenja.
  Sposobnost procjene funkcionalne sposobnosti zdravih, bolesnih i ozlijeđenih starijih osoba i priprema fizioterapeutskog programa na osnovi prakse temeljene na dokazima.
  Sposobnost učinkovite interdisciplinarne komunikacije i suradnje.
 • Demografija starenja i krhkosti, proces starenja i starije osobe, kulturne razlike u procesu starenja.
  Proces starenja (definicija starenja, teorije starenja, biološke i fiziološke promjene, promjene držanja i kretanja, motorika i motoričko učenje).
  Aktivno starenje (tjelesna aktivnost, prehrana, mentalne aktivnosti, socijalna skrb i sigurnost).
  Najčešće bolesti i ozljede u starijih ljudi, procjena i fizioterapija temeljena na dokazima (karakteristike starijih bolesnika, prehrambeni poremećaji, hipotermija, hipertermija, pad, osteoporoza, bolesti lokomotornog sustava, artritis, hipertenzija, koronarni sindrom, zatajenje srca, moždani udar, rak, kronična opstruktivna plućna bolest, opstipacija, inkontinencija, psihijatrijski problemi - demencija).
  Fizička aktivnost starijih osoba sa smanjenim kapacitetom i sekundarna prevencija.
  Terminalna fizioterapija.
  Holistički pristup starijim osobama (timski rad, interdisciplinarna procjena, učinkovita komunikacija).
 • Obavezna literatura:
  1. Poon LW, Chodzko-Zajko W, Tomporowski PD, eds. (2006). Active living, cognitive functioning, and ageing.Champaign: Human Kintecis.
  2. Prezentacije i bilješke s predavanja

  Dopunska literatura:
  3. Morris ME, Schoo AMM, eds. (2004). Optimizing exercise and physical activity in older people. Edinburgh /etc./: Butterworth Heinemann.
  4. French S, Sim J, eds. (2004). Physiotherapy: a psychosocial approach. 3rd ed. Edinburgh /etc./: Elsevier Butterworth-Heinemann.
  5. Kandel ER, Schwartz JH, Jessel! TM (2000). Principles of neural science. 4th ed. New York: McGraw-Hill: 1149-1161.
 • Nakon odslušanog kolegija student će znati opisati normalan proces starenja; prepoznati fiziološke promjene u kasnom razdoblju života i razlikovati ga od patoloških promjena; opisati kliničku sliku i razinu funkcioniranja u odabranim bolestima u kasnijem razdoblju života; objasniti načela liječenja kroz aspekte patologije i simptoma u različitim bolestima; razumjeti značenje timskog rada i adekvatne komunikacije između članova tima.