blank

Ispis

Menadžment u zdravstvu

Napisao/la Andrija. Napisano u II. godina

  • Glavni cilj ovog kolegija je predstaviti studentu najnovije spoznaje iz menadžmenta u zdravstvu
  • Menadžment u zdravstvu unutar okvira Europske unije, potreba za prekograničnom zdravstvenom skrbi u regiji, njezini uvjeti i zdravstvo/ aspekti javnog i mentalnog zdravlja kroz pomoć skupinama u nepovoljnom položaju, kao što su etničke manjine ili migranti, te podizanje na viši stupanj i usklađivanje sustava zdravstvene skrbi na regionalnoj, prekograničnoj razini.  Struktura EU, njezinih upravnih tijela, uloge zadaća, unutarnjeg ustroja Opće uprave za zdravstvo i potrošače te uloga svih agencija EU-a koje se bave zdravstvom, kao i načina donošenja odluka na razini EU-a. Novi zdravstveni prioriteti EU-a za razdoblje 2014.-2020.  Smjernice za provedbu zdravstvenih prioriteta EU-a, kao i mogućnostima i načinima podnošenja prijava za dodjelu financijskih sredstava i njihovom korištenju u svrhu poboljšanja zdravstvene infrastrukture i usluga na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini. Upoznavanje s posebnim zdravstvenim potrebama i zdravstvene zaštite etičkih manjina poput Roma. Globalne migracije i pojava pojedinih zaraznih bolesti.  Opasnosti od unošenja rijetkih zaraznih bolesti i višestrukootpornih mikroorganizama (Multidrug resistant Tuberculosis). 
  • Opisati i identificirati glavne mehanizme donošenja odluka o zdravstvenoj zaštiti unutar okvira Europske unije.  Objasniti značenje posebnih skupina zdravstvene zaštite (nacionalne, spolne i ostale manjine).  Razlikovati skupine s posebnim zdravstvenim potrebama.  Usporediti epidemiologiju različitih bolesti unutar EU i izvan EU.  Kritički procjeniti ulogu višestruko rezistentnih mikroba i potencijalne mogućnosti istraživanja upravljanja zdravstvenim sustavima unutar okvira EU. Kritički procijeniti stanje određenog prekograničnog sustava zdravstvene zaštite.

webmail studomat