blank

Ispis

Neurofizioterapija u pedijatriji

Napisao/la Andrija. Napisano u II. godina

 • Studente upoznati s promjenama koje su posljedica ranog oštećenja mozga, oštećenja mozga pri porodu, kongenitalnih deformacija, genetskog poremećaja, kromosomskog poremećaja i dr.
  Studente upoznati s ranim razvojem mozga.
  Studentima pokazati osnovne dijagnostičke metode za otkrivanje rane moždane disfunkcije. Pokazati najnovije mjere koje se poduzimaju kod otkrivenog oštećenja mozga (naročito porođajne hipoksije). Pokazati osnovne elemente pregleda novorođenčeta i dojenčeta.
  Studentima prikazati tijek normalnog razvoja mozga i posljedice ranog oštećenja mozga.
  Naučiti studente kritički procijeniti i izabrati odgovarajući protokol za procjenu i terapiju djece s ranim oštećenjem mozga.
  Studentima objasniti postupak procjene korištene kod neurofizijatrijske procjene djece i njihovih metričih osobina.
  Studente upoznati sa znanstvenom i stručnom literaturom te izvorima standardnih kliničkih smjernica u pedijatrijskoj fizioterapiji, neurologiji, rehabilitaciji i sličnim područjima.
  Studente podučiti kritičkoj analizi znanstvene i stručne literature o djeci sa senzomotoričkim poremećajima.
  Studentima objasniti da u svom radu uzimaju u obzir medicinu temelju na dokazima.
  Podučiti studente suradnji u neurorehabilitacijskom timu za djecu.
 • Rano oštećenje mozga, hipoksično-ishemijska encefalopatija; rano otkrivanje, dijagnostičke mogućnosti, opcije terapijskog pristupa, obrada, praćenje pacijenta.
  Ostali razvojni poremećaji (genetski, metabolički, neurodegenerativni, stečeni).
  Sindromi ranog parkinsonizma- neepileptički i motorički poremećaji, klasifikacija epileptičkih napadaja.
  Traumatska ozljeda mozga i neuro-rehabilitacija.
  Cerebralna paraliza: definicija, klasifikacija, funkcionalne poteškoće, liječenje, rehabilitacija; registri (SCPE), funkcionalna klasifikacija: ICF-CY
  Neuro-muskularne bolesti.
  Novorođenčad.
  Normalan motorički razvoj.
  Posljedice ranog oštećenja mozga i poremećaja u razvoju.
  Protokoli za evaluaciju djece u akutnoj i kroničnoj fazi, kao što su funkcionalna ljestvica za neuromuskularne bolesti, mjerila za procjenu CP (GMFCS) i skala za procjenu mišićnog tonusa (Le.Ashworth, Bohanon, Barry-Albright).
  Protokoli za procjenu u skladu s razinom tjelesne funkcije i strukture, aktivnosti i sudjelovanja (ICF-CY).
  Teorijske podloge neurofizijatrijskih pojmova, kao što su neuro-razvojni tretman, ponovno učenje motorike i drugih postupaka.
 • Obavezna literatura:
  1. Tecklin, J. S.; Pediatric Physical Therapy, Lippincott Williams & Wilkins, 2008
  2. Prezentacije i bilješke s predavanja

  Dopunska literatura:
  1. Zukunft-Huber B (1998). Die ungestorte Entwicklung lhres Babys.TRIAS.
  2. Bly L (1999). Facilitation Techniques based on NDT. Psychological Corp.
  3. Bly L (1994). Baby Treatment based on NOT Principles Therapy Skill Builders.
  4. Bly L (1994). Motor Skills Acquisition in the First Year. Therapy Skill Builders.
  5. Sheridan MD (2002). Play in Early Childhood: From Birth to Six years. NFER Publishing Company.
  6. WHO: International classification of functioning, disability and health, Children and yout version (ICF­CY), 2007.
 • Nakon odslušanog kolegija student će znati i razumjeti promijenjenu funkciju neuromuskularnog sustava zbog ranog oštećenja ili razvojnog poremećaja; opisati mehanizam osnvnog neuro-razvojnog pristupa i drugih postupaka; kritički procijeniti profesionalnu i stručnu literaturu; napisati izvješće o slučaju i kritički pregled literature; integrirati i koristiti stečeno znanje iz drugih terapijskih postupaka, kao što su zglobna mobilizacija, neuralna mobilizacija, ručna limfna drenaža, elektro- i termoterapija; komunicirati s ostalim članovima rehabilitacijskog tima.

webmail studomat