blank

Informatika u zdravstvenoj njezi

 • Upoznati studente s mogućnosti praktične primjene  informatičkih sustava u sestrinstvu, u vođenju sestrinske dokumentacije i prikupljanju podataka za stručna i znanstvena istraživanja.
 • Informacijski sustavi i baze podataka u sestrinstvu: medicinsko-informatičko nazivlje, oblikovanje i korištenje baza podataka (Access), komponente i razine zdravstvenih informacijskih sustava (ZIS), uloga sestrinstva u ZIS-u i uloga ZIS-a u sestrinstvu, registri kao posebna vrsta ZIS-a, zaštita podataka u ZIS-u, pretraživanje informacija na internetu (bibliografske baze podataka), inteligentni informacijski sustavi, sustavi za učenje.  
  Telemedicina: pojam i značenje telemedicine u sestrinstvu, telenadzor, teleupravljanje, teleintervencije.
 • Obvezna literatura:
  1.    MS Explorer on line pomoć
  2.    MS Word on line pomoć
  3.    MS Excel on line pomoć
  4.    MS PowerPoint on line pomoć
  5.    MS Internet Explorer on line pomoć
  6.    MS Outlook on line pomoć ostala dostupna literatura vezana uz WINDOWS operacijski sustav i MS Office
 • Nakon završenog kolegija student će:
  • razumijeti važnost informacija u dnevnom radu i istraživanju kroz postojeće ili buduće (potrebne) informacijske sustave u zdravstvu i posebno u sestrinstvu ;
  • razumijeti medicinsko-informatičke terminologiju i proces prikupljanja, pripreme podataka i organizacije podataka uz korištenje suvremenih tehnologija;
  • organizirati datoteke, oblikovati baze podataka i uporaba baze podataka;
  • razviti stavove o kulturi zaštite podataka u sustavu zdravstva

webmail studomat