blank

Klinička bioetika

 • Stjecanje osnovnih znanja o bioetičkim pitanjima; njihovo sagledavanje u svjetlu ispravnih moralnih postavki te osposobljavanje za kritičko prosuđivanje modernih bioetičkih stavova.
  Sustavno uvođenje u bioetičku disciplinu s posebnim moralnim osvrtom na glavne bioetičke dileme povezane s moralnim/antropološkim/biološkim/pravnim statusom vrijednosti ljudskog života od začeća do smrti na osnovama interdisciplinarnog pristupa.
 • OPĆA BIOETIKA - Bioetika kao znanstvena disciplina, definicija, epistemiološki status, objekt bioetike; Područja bioetičkih proučavanja; Metode istraživanja bioetike; Integrativna bioetika - multidiciplinarnost i pluriperspektivizam; Povijesni razvoj bioetike; Razvoj bioprava i temeljni bioetički dokumenti; Bioetička povjerenstva i Bioetičke institucije u Vijeću Europe; Etika u bioetici - Dostojanstvo ljudske osobe; Sukob kliničke kvalitete i svetosti života; Tehnicizam biomedicinske znanosti = biotehnologija; Pravna mogućnost liječničkog priziva/objekcije savjesti
  KLINIČKA BIOETIKA - Ljudska spolnost; Suvremeni izazovi bračnoj plodnosti i planiranju obitelji; Kontracepcija, intercepcija, kontragestacija, sterilizacija, kastracija; Pobačaj kao medicinski, psihološki, bračni, bioetički i moralni problem; Pred misterijem nastanka života; Kliničko i farmakološko istraživanje nad ljudima; Molekularna genetika i Genetički inženjering; Eugenika i alteracijski inženjering; Kloniranje; Istraživanja nad matičnim stanicama; Medicinski (pot)pomognuta oplodnja; Prenatalna i predimplantacijska dijagnostika; Terminalna faza ljudskog života; Transplantacija organa; Eutanazija; Distanazija; Implementacija palijativne skrbi i hospicija u sustav zdravstvene zaštite
 • Obvezna literatura:
  1.    ARAMINI,M., Uvod u Bioetiku, Zagreb, 2009.;  MATULIĆ, T., Bioetika, Zagreb, 2001.;
  2.    TOMAŠEVIĆ, L., Bioetika iz teološke perspektive, Zagreb, 2014.;
  3.    VALJAN, V., Bioetika, Sarajevo, 2004.;
  4.    VULETIĆ, S., Bioetika, (Scripta ad usum privatum degli studenti), Akademska godina 2018./2019., Fakultet za dentalnu medicine i zdravstvo, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osijek.

  Dopunska literatura:
  1.    RINČIĆ, I. L., Europska bioetika: ideje i institucije, Zagreb, 2011.;
  2.    SGRECCIA, E.,  Manuale di Bioetica, (vol. I i II), Milano, 32003.;
  3.    UNESCO, Bioethics. Core Curriculum, Paris, 2008.
 • Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:
  • Utjecati na kritičko prosuđivanje biomedicinskih dilema koje graniče s moralno-bioetičkom dozvoljenošću, te time zahtijevaju doprinos i poticaj za odgovornošću.
  • Moralno-bioetičkim osvrtom na postignuća suvremene biomedicine, razotkriti istinu o vrijednosti, dostojanstvu i nepovredivosti ljudskog života.
  • Pozitivno vrjednovati plemenite tendencije suvremenih biomedicinskih ostvarenja koje se razvijaju u skladu s ispravnim bioetičkim postavkama.

webmail studomat