blank

Onkološka zdravstvena njega i onkologija

 • Upoznati studente sa specifčnim zdravstvenim potrebama bolesnika oboljelih od malignih bolesti i na osnovu ranije stečenog znanja o procesu zdravstvene njge i znanstvenog promišljanja dobiti spoznaju o najboljim modelima zdravstvene njege. Razviti kod studenta korektan odnos prema bolesnicima oboljelim od malignih bolesti.
 • Definicija kvalitete života. Važnost ocjenjivanja kvalitete života. Princip medicine zasnovane na dokazima u onkologiji. Dizajn ispitivanja kvalitete života. Osnovni principi liječenja malignih bolesti i njihov utjecaj na kvalitetu života. Načini djelovanja kemoterapije, radioterapije, imunoterapije i hormonoterapije. Nuspojave onkološkog liječenja. Vrednovanje uspjeha liječenja maligne bolesti. Pregled upitnika za ocjenjivanje kvalitete života. Povezanost kvalitete života i onkološkog liječenja. Praćenje onkološkog bolesnika. Komorbiditet u onkološkog bolesnika i kvaliteta života.
 • Obvezna literatura:
  1.    Šamija M, Nemet D. i sur. Potporno i plaijativno liječenje onkoloških bolesnika. Medicinska naklada, Zagreb 2010.
  2.    Braš M. Epidemiologija i kliničke slike najčešćih psihijatrijskih poremećaja u onkologiji. U: Gregurek R, Braš M. Psihoonkologija. Osijek: Grafika, 2008, 51-78.
  3.    DeVita V.: Cancer Principles & Practice of Oncology, 6th Edition, Lippincott-Raven publishers, Philadelphia, New York, 2004.

  Dopunska literatura:
  1.    Jame Abraham: Bethesda Handbook of Clinical Oncology 2/e, Second Edition, Lippincott Williams & Wilkins, 2005.
  2.    Fallowfield LJ: Philosophical issues. In The Quality of Life. The Missing Measurement in Health Care. WBC Bristol, UK, 1990: 17-30.
  3.    Bonny Libbey Johnson, Jody Gross: Handbook of Oncology Nursing, 3RD Edition, Jones & Bartlett Publishers, 1998
  • Nakon završenog kolegija student će:
  • objasniti važnost kvalitete života kod onkoloških bolesnika
  • objasniti problematiku stanja onkoloških bolesnika
  • prepoznati nuspojave onkološkog liječenja
  • planirati, provoditi i evaluirati zdravstvenu njegu
  • procjeniti potrebne vještine sestrinske prakse pri zbrinjavanju bolesnika s malignim bolestima

webmail studomat