blank

Poremećaj svijesti

 • Cilj kolegija je upoznati studente s pojmom svijesti i poremećajima svijesti.
 • Svijest i poremećaji svijesti. Kvalitativni poremećaj svijesti. Kvantitativni poremećaj svijesti. Sinkopa. Somnolencija. Spoor. Koma. Delirij. Moždana smrt. Procjena stupnja oštećenja – Glazgow koma skala.
 • Obvezna literatura:
  1.    Butković Soldo S. Titlić M. Neurologija za diplomski studij neurorehabilitacije, preddiplomski I diplomski studij sestrinstva, fizioterapije I radiološke tehnologije. Medicinski fakultet u Osijeku. Fakultet za dentalnu medicine I zdravstvo Osijek. 2018.
  2.    Bernat JL (8 Apr 2006). "Chronic disorders of consciousness". Lancet. 367 (9517): 1181–1192. doi:10.1016/S0140-6736(06)68508-5. PMID 16616561.
  3.    Bernat JL (20 Jul 2010). "The natural history of chronic disorders of consciousness". Neurology. 75 (3): 206–207. doi:10.1212/WNL.0b013e3181e8e960. PMID 20554939.
  4.    Coleman MR, Davis MH, Rodd JM, Robson T, Ali A, Owen AM, Pickard JD (Sep 2009). "Towards the routine use of brain imaging to aid the clinical diagnosis of disorders of consciousness". Brain. 132 (9): 2541–2552. doi:10.1093/brain/awp183. PMID 19710182.

  Dopunska literatura:
  1.    Plum F, Posner JB. The diagnosis of stupor and coma (3rd edn). Philadelphia: FA Davis, 1983.
  2.    Jox RJ, Bernat JL, Laureys S, Racine E. Disorders of consciousness: responding to request for novel diagnostic and therapeutic interventions. Lancet Neurol. 2012; 11(8): 732-38
 • Nakon završenog izbornog predmeta student će steći slijedeće kompetencije:
  • Opisati poremećaje svijesti
  • Prepoznati poremećaje svijesti (otvaranje očiju, verbalni odgovor, motorni odgovor)
  • Razlikovati kvalitativni i kvantitativni poremećaj svijesti
  • Procjeniti stupanja oštećenja pomoću Glazgow koma skale

webmail studomat