blank

Prehrana ljudi u starijoj dobi

 • Upoznati studenta sa značajem primjerene prehrane u starijoj životnoj dobi; uputiti studenta da samostalno evaluira količinu i kvalitetu unesenih namirnica i kreira optimalan način hranjenja
 • Planiranje i evaluacija prehrane. Javnozdravstveno značenje prehrane. Ocjena stanja uhranjenosti. Prehrana i zdravlje: aktualne teme. Specifičnosti prehrambenih potreba starijih ljudi.
 • Obvezna literatura:
  1.    Živković R. Dijetetika, Zagreb; Medicinska naklada, 2002

  Dopunska literatura:
  1.    Matasović D. Hrana, prehrana i zdravlje. FOVIS, Zagreb, 1992 (odabrana poglavlja)
  2.    Sadler M. ur. Encyclopedia of Human Nutrition. Academic Press Books, London, 1998 (sinopsisi odabranih poglavlja)
  3.    Kaić-Rak A. i Antonić K. Tablice o sastavu namirnica i pića. Zavod za zaštitu zdravlja  SR Hrvatske, Zagreb, 1990
  4.    Turčić V. HACCP i higijena namirnica, Zagreb; VT 2000
  5.    Živković R. Dijetoterapija. Zagreb, Naprijed, Zagreb, 1994
 • Nakon završene nastave student će biti osposobljen za:
  • prepoznavanje značajne uloge primjerene prehrane u ljudi starije dobi;
  • na osnovu praktičnih primjera naučiti će rješavati probleme i donositi odluke u skladu prema pojedinim aktualnim temama.

webmail studomat