blank

Upravljanje kvalitetom

 • Stjecanje osnovnih znanja iz područja upravljanja kvalitetom s aspekta modernih pristupa kvaliteti te njihova primjena u realnim sustavima
 • Povijest kvalitete, Razvoj i definiranje kvalitete , Evolucija upravljanja kvalitetom
  Troškovi kvalitete, Normizacija kvalitete, Metode i alati za upravljanje kvalitetom, Utjecaj kvalitete na poslovni rezultat
 • Obvezna literatura:
  1.    Lazibat, T., Upravljanje kvalitetom Znanstvena knjiga d.o.o., Zagreb, 2009

  Dopunska literatura:
  1.    Lazibat, T.;Poznavanje robe i upravljanje kvalitetom, Zagreb, Sinergija-nakladištvo d.o.o., 2005.
  2.    Lazibat, T.; Sustavi upravljanja kvalitetom u visokom obrazovanju,Zagreb, Sinergija nakladništvo d.o.o., 2005.
  • Prepoznati značaj kvalitete proizvoda i usluga u zdravstvu
  • Razložiti aspekte kvalitete
  • Razjasniti ustroj sustava upravljanja kvalitetom na bazi norme ISO 9001
  • Izračunati osnovne statističke pokazatelje u kontroli kvalitete
  • Primijeniti sedam osnovnih alata za poboljšavanje kvalitete
  • Prepoznati primjenu ostalih alata i metoda za poboljšavanje kvalitete

webmail studomat