blank

Upravljanje znanjem u zdravstvu

 • Cilj kolegija je upoznati studenta s informacijskim sustavima u upravljanjem znanjem u zdravstvu i zdravstvenom sustavu.
 • Informacijski sustavi kao temelj razvoja sustava upravljanja znanjem. Poslovni informacijski sustav. Značaj razvoja i korištenja poslovnog informacijskog sustava. Ciljevi i zadaci poslovnog informacijskog sustava
  Integriranost poslovnog informacijskog sustava. Uvođenje informacijske tehnologije u poslovni sustav. Životni ciklusi za sustave upravljanja znanjem. Inženjerstvo znanja u zdravstvu. Stjecanje i primjena znanja. Modeliranje znanja – suvremene potrebe zdravstva. Tehnologija znanja- sustavi potpore odlučivanju u zdravstvu. Tehnologija znanja- sustavi planiranja resursa . Tehnologija znanja- poslovna inteligencija. Prijenos i dijeljenje znanja. Zdravstvene organizacije koje intenzivno primjenjuju znanje
 • Obvezna literatura:
  1.    Bosilj –Vukšić V., Hernaus T., Kovačić A. Upravljanje poslovnim procesima, Zagreb. 2008..
  2.    Javorović, B., Bilandžić, M. Poslovne informacije i business intelligence, Golden marketing- Tehnička knjiga, Zagreb. 2007.
  3.    Lamza - Maronić M., Glavaš J.,Lepešić D. Poslovni informacijski sustavi-podloga suvremenom poslovanju, Osijek.2010.

  Dopunska literatura:
  1.    Lamza – Maronić M., Glavaš J.Poslovno komuniciranje, Osijek.2010.
  2.    Meter, M.Poslovni informacijski sustavi: značaj, svrha, integriranost, Zagreb.2007.
  3.    Panian Ž., Ćurko K.Poslovni informacijski sustavi, Zagreb.2010.
  4.    Pavlić M. Informacijski sustavi, Zagreb.2010.
  5.    Srića, V., Treven, S., Pavlić, M.Menadžer i informacijski sustavi, Poslovna knjiga, Zagreb.1994.
  6.    Vlahović N., Luić Lj., Julović B., i sur.Poslovni informacijski sustavi, Zagreb.2010.
 • Nakon završenog kolegija student će moći:
  • prepoznati osnovne komponente upravljanjem znanjem u zdravstvu
  • primjeniti integriranost poslovnog informacijskog sustava
  • procijeniti primjenu znanja
  • kreirati prijenos i dijeljenje znanja
  • utvrditi stjecanje i primjenu znanja

webmail studomat