blank

Ispis

Urgentna medicina

Napisao/la Bojan. Napisano u II. godina

 • Glavni cilj predmeta je da student usvoji znanja i vještine iz područja urgentne medicine koje bi mu omogućilo bolje razumijevanje fizioloških, patofizioloških i patoloških procesa u organizmu te u skladu s time pomoglo svladavanju fizioterapijskih postupaka koji se koriste u urgentnoj medicini. Omogućuje studentu da teorijski i praktično ovlada simptomatologijom i primarnim zbrinjavanjem akutnih po život opasnih stanja i stručnim medicinskim postupkom oživljavanja bolesnika.
 • Predmet obuhvaća sljedeće:
  - Životne funkcije i klinička smrt.
  - Akutni poremećaji disanja (utapljanje, pothlađivanje, Kesonska bolest, toplotni udar, električni udar)
  - Zbrinjavanje politraumatiziranih bolesnika kao i njihovo skoriranje - hitna liječnička pomoć na mjestu događaja - izvlačenje i postavljanje bolesnika u odgovarajući položaj kao i transport bolesnika
  - Šok zbog gubitka krvi, plazme, vode kao i anafilaktički šok.
  - Akutni poremećaji rada srca i krvotoka (kardiogeni šok, infarkt srca, poremećaji provođenja
  podražaja ).
  -Srčani zastoj - ponovno uspostavljanje i osiguravanje životnih funkcija
 • Obavezna literatura:
  1. Šustić i suradnici: Kompendij iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnoga liječenja, Rijeka, 2002.

  Dopunska literatura:
  2. Safar Petar: Kardiopulmonalna cerebralna reanimacija, 1995.
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  • prezentirati potrebna saznanja i vještine u spašavanju i održavanju života u različitim akcidentalnim stanjima ili nastupom nagle bolesti u predhospitalnim i hospitalnim uvjetima.
  • primjeniti osnove intenzivnog liječenja vitalno ugroženih bolesnika.
  • Usvojiti osnove anesteziologije I intenzivnoga liječenja.
  • prepoznati I definirati hitno stanje koje ugrožava život;
  • primjeniti adekvatne mjere reanimacije stečenim znanjima i vještinama opisanim u kompetencijama predmeta;
  • implementirati znanja u jedinicama intenzivnoga liječenja u svim segmentima struke

webmail studomat