blank

Etika u zdravstvu

 • Usvajanje znanja potrebnih za sudjelovanje u timskom radu te profesionalno i odgovorno provođenje fizioterapije.
 • Razvoj i značenje etičke misli. Međunarodni kodeksi etike zdravstvenih djelatnika. Pojam morala, moralnosti i moralnih normi. Etički problemi u odnosima zdravstvenih djelatnika i bolesnika. Poštivanje čovjekova života i njegove smrti. Odgovornost za kvalitetu i vlastiti profesionalni razvoj. Etičke dileme i etičko odlučivanje u zdravstvenim timovima.
 • Obvezatna literatura:
  1. Švajger, A.: Medicinska etika: priručno štivo. Zagreb: Medicinski fakultet sveučilišta u Zagrebu, 1995.
 •  
  1.

  19.12.2016.

  Zimski semestar - izvanredni rok

  2.

  .

  Zimski semestar - izvanredni rok

  3.

  03.02.2017.

  redoviti rok

  4.

  21.02.2017.

  redoviti rok

  5.

  18.03.2017.

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  6.

  .

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  7.

  13.06.2017.

  redoviti rok

  8.

  11.07.2017.

  redoviti rok

  9.

  28.08.2017.

  redoviti rok

  10.

  11.09.2017.

  redoviti rok

 • -savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  -usvojiti znanja; razvoj i značaj etičke misli,
  -opisati i razlikovati međunarodne kodekse etike zdravstvenih djelatnika,
  -diskutirati o etičkim problemima u odnosima zdravstvenih djelatnika i bolesnika,
  -razumjeti potrebu odgovornog profesionalnog djelovanja.

webmail studomat