blank

Fizikalni čimbenici u terapiji

 • Usvajanje znanja i vještina potrebnih za utvrđivanje potrebe za fizioterapijskim tretmanom, planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu fizioterapijskih postupaka sukladno potrebama korisnika.
 • Fizikalni čimbenici u fizioterapiji: definicija i uloga u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji: elektrodijagnostički postupci koji prethode primjeni fizioterapije, elektroterapija, elektrostimulacija, termoterapija i termodijagnostika, ultrazvučna terapija, svjetlosna terapija, parafinoterapija, osnove balneologije i klimatologije, magnetoterapija, hidroterapija, krioterapija i kriokinetika, terapija laserom, principi simptomatskog i kauzalnog liječenja.
 • Obvezatna literatura:
  1. Jajić, I.: Fizikalna medicina i opća rehabilitacija. Zagreb: Medicinska naklada, 2000.
  2. Bobinac-Georgijevski, A.: Fizikalna medicina i rehabilitacija u Hrvatskoj. Zagreb: Naklada Fran, 2000.
 •  
  Datum
  Tip roka
  1.
  30.01.2017.  
  redoviti rok
  2.
  13.02.2017.     
  redoviti rok
  3.
  12.06.2017.
   
  4.
  26.06.2017.           
  redoviti rok
 •  Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  - opisati temeljne principe simptomatskog i kauzalnog liječenja,
  - opisati učinke fizikalnih čimbenika u terapiji,
  - prepoznati i opisati indikacije i kontraindikacije za primjenu fizikalnih čimbenika u terapiji,
  - opisati elektrodijagnostičke postupke te sudjelovati u njihovoj primjeni,
  - prepoznati, opisati, kritički analizirati, planirati i primijeniti postupke elektroterapije, termoterapije, ultrazvučne terapije, svjetlosne terapije, parafinoterapije, magnetoterapije, hidroterapije, krioterapije i terapije laserom.

webmail studomat