blank

Fizioterapijske vještine I

 •  Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebne za planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu fizioterapijskih postupaka sukladno potrebama korisnika. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline.
 •  Principi i postupci primjene terapijske vježbe u okviru fizioterapijskog procesa: aktivnosti za povećanje snage, opsega pokreta, izdržljivosti, koordinacije, motoričke kontrole i motoričkog učenja, motoričkog razvoja i motoričke sigurnosti, poboljšanje posture i respiracije.
  Provođenje aktivnosti aerobne izdržljivosti upotrebom ergometara, stepera, utega, kolotura, hidraulike, elastičnih traka, robotike, mehaničkih ili elektromehaničkih pomagala; povećanje snage kroz aktivni pokret, aktivno potpomognuti pokret i pokret s otporom; vježbe istezanja; vježbe na terapijskoj lopti; vježbe u vodi; vježbe disanja i mišića koji sudjeluju pri disanju; strategije disanja; trening hoda, lokomocije i balansa; trening balansa i koordinacije; ergonomski trening.
  Principi i postupci primjene tehnika manualne terapije uključujući mobilizacije i manipulacije u cilju smanjenja boli, povećanja opsega pokreta, te smanjenja ili uklanjanja oteklina mekih tkiva, upala ili ograničenja; postizanja relaksacije; poboljšanja elastičnosti kontraktibilnog i nekontraktibilnog tkiva; unapređenja funkcije pulmološkog sustava.
  Provođenje tehnika manualne terapije uključujući terapijsku masažu, masažu vezivnog tkiva, manualnu limfnu drenažu, akupresurnu masažu, manualnu trakciju, mobilizaciju i manipulaciju zglobova, mobilizaciju i manipulaciju mekog tkiva.
  Principi i postupci primjene respiratorne terapije uključujući tehnike disanja, mehanizam iskašljavanja, mobilizacija i transport sekreta, drenažni položaji, metode relaksacije, mobilizacija toraksa, respiratorni trening i inhalacije.
  Principi i postupci primjene funkcionalnog treninga brige o sebi i brige o domaćinstvu u okviru fizioterapijskog procesa uključujući aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života. Principi i postupci primjene pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme.
 • Obvezatna literatura:
  1. Grozdek, G. i sur.: Temelji medicinske masaže. Zagreb: Hrvatska udruga fizioterapeuta, 1998.
  2. Jakuš, L. i sur.: Terapijske vježbe – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2004.
  3. Jakuš, L. i sur.: Principi i postupci primjene manipulativne terapije – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2004.
  4. Jakuš. L. i sur. : Primjena pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2004.
  5. Crc, M. i sur. : Principi i postupci primjene respiratorne terapije – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2004.
 •  

  Datum

  Tip roka

  1. 14.06.2017.    redoviti rok

  2. 28.06.2017. redoviti rok

  3. 28.08.2017. redoviti rok

  4. 11.09.2017. redoviti rok

 •  Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  - prepoznati i kritički procijeniti korisnost primjene terapijskih vježbi, tehnika manualne terapije, respiratorne terapije, funkcionalnog treninga i primjenu pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme u postupku liječenja,
  - postaviti specifične ciljeve koji se ostvaruju kroz primjenu terapijskih vježbi, tehnika manualne terapije, respiratorne terapije, funkcionalnog treninga i primjenu pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme u postupku liječenja,
  - primijeniti i evaluirati učinke terapijskih vježbi, tehnika manualne terapije, respiratorne terapije, funkcionalnog treninga i primjenu pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme u postupku liječenja.

webmail studomat