blank

Interna medicina

Napisao/la Bojan.

 • Usvajanje znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline.
 • Kardiologija Dijagnostičke metode u kardiologiji; anamneza i fizikalni pregled, neinvazivne i invazivne metode; elektrokardiografija, test opterećenja; postupke prepoznavanja i intervencije kod zatajivanja srca, reumatske vrućice, obilježja; stečene srčane greške, prirođene srčane greške i upalnih bolesti srca, ishemijske bolesti srca, poremećaji srčanog ritma, provodne smetnje srca, bolesti aorte i perifernih arterija, arterijska hipertenzija, ateroskleroze; obilježja bolesnika nakon kardiokirurškog zahvata i postupci kardiopulmonalne reanimacije.
  Pulmologija Dijagnostičke metode u pulmologiji; anamneza i fizikalni pregled. Kronične opstruktivne plućne bolesti, tuberkuloza pluća, sarkoidoza, pneumonije, karcinom bronha i pluća, urgentna stanja u pulmologiji, farmakoterapijski postupci u pulmologiji.
  Reumatologija Dijagnostičke metode u reumatologiji, obilježja autoimunih bolesti i sustavnih bolesti vezivnog tkiva, reumatoidnog artritisa, juvenilnog kroničnog artritisa, psorijatičnog artritisa, Reiterove bolesti, ankilozantnog spondilitisa, degenerativnih bolesti zglobova, degenerativnih bolesti kralježnice, ekstraartikularnog reumatizma, metaboličkih bolesti kostiju i zglobova.
  Onkologija, O tumorskim bolestima; čimbenici rizika u nastajanju bolesti, epidemiologija i klasifikacija tumora, prevencija i liječenje tumora; prevencija i liječenje posljedica agresivnih načina liječenja tumora na funkciju i kvalitetu života oboljelih. Obilježja tumora kod odraslih i tumori dječje dobi.
 • Obvezatna literatura:
  1. Vincelj, J.: Odabrana poglavlja iz kardiovaskularnih bolesti. Zagreb: Školska knjiga, 1998.
  2. Dürrigl, T.: Reumatologija. Zagreb: Medicinska naklada, 1997.
  3. Eduard Vrdoljak,Zdenko Krajina,Mirko Šamija : Klinička onkologija. Zagreb: Medicinska naklada , 2006. ; odabrana poglavlja
  4. B. Vrhovac i suradnici: Interna medicina, 2008. (izabrana poglavlja)
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  - opisati patofiziološke procese i mehanizme nastanka bolesti kardiovaskularnih sustava,
  - opisati kliničku sliku bolesti kardiovaskularnog sustava, imenovati, prepoznati i opisati dijagnostičke postupke i mogućnosti konzervativnog i operativnog liječenja bolesti kardiovaskularnig sustava,
  - opisati patofiziološke procese i mehanizme nastanka bolesti respiratornog sustava, opisati kliničku sliku bolesti respiratornog sustava, imenovati, prepoznati i opisati dijagnostičke postupke i mogućnosti konzervativnog i operativnog liječenja bolesti respiratornog sustava,
  - opisati patofiziološke procese i mehanizme nastanka reumatskih bolesti i poremećaja, opisati kliničku sliku reumatskih bolesti i poremećaja, imenovati, prepoznati i opisati dijagnostičke postupke i mogućnosti liječenja reumatskih bolesti i poremećaja,
  - opisati patofiziološke procese i mehanizme nastanka bolesti donjih i gornjih dijelova genitalnog trakta žene, opisati kliničku sliku bolesti donjih i gornjih dijelova genitalnog trakta žene, imenovati, prepoznati i opisati dijagnostičke postupke i mogućnosti konzervativnog i operativnog liječenja bolesti donjih i gornjih dijelova genitalnog trakta žene,
  - opisati fiziologiju trudnoće i poroda, opisati i prepoznati komplikacije u trudnoći.

webmail studomat