blank

Klinička praksa II

Napisano u II. godina

 •  Usvajanje znanja i vještine potrebne za planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu fizioterapijskih postupaka sukladno potrebama korisnika. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebne za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline.
 •  Fizikalni čimbenici u terapiji, V-35: Elektrodijagnostički postupci koji prethode primjeni fizioterapije, elektroterapija, elektrostimulacija, termoterapija i termodijagnostika, ultrazvučna terapija, svjetlosna terapija, parafinoterapija, magnetoterapija, hidroterapija, krioterapija i kriokinetika, terapija laserom, balneologija i klimatologija.
  Terapijske vježbe u okviru fizioterapijskog procesa, V-35: aktivnosti za povećanje snage, opsega pokreta, izdržljivosti, koordinacije, motoričke kontrole i motoričkog učenja, motoričkog razvoja i motoričke sigurnosti, poboljšanje posture i respiracije, aktivnosti aerobne izdržljivosti upotrebom ergometara, stepera, utega, kolotura, hidraulike, elastičnih traka, robotike, mehaničkih ili elektromehaničkih pomagala; povećanje snage kroz aktivni pokret, aktivno potpomognuti pokret i pokret s otporom; vježbe istezanja; vježbe na terapijskoj lopti; vježbe u vodi; vježbe disanja i mišića koji sudjeluju pri disanju; strategije disanja; trening hoda, lokomocije i balansa; trening balansa i koordinacije; ergonomski trening.
  Tehnike manualne terapije, V-30: Provođenje tehnika manualne terapije u kliničkim uvjetima: terapijska masaža, masaža vezivnog tkiva, manualna limfna drenaža, akupresurna masaža, manualna trakcija, mobilizacija i manipulacija zglobova, mobilizacija i manipulacija mekog tkiva.
  Respiratorna terapija, V-30: tehnike disanja, mehanizam iskašljavanja, mobilizacija i transport sekreta, drenažni položaji, metode relaksacije, mobilizacija toraksa, respiratorni trening i inhalacije.
  Funkcionalni trening brige o sebi i brige o domaćinstvu u okviru fizioterapijskog procesa, V-20: aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života. Primjena pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme, V-15: primjena adaptivne opreme: pomagala: štake, štapovi, hodalice, kolica, statičke i dinamičke udlage; primjena ortotičke opreme: udlage, trake, ulošci; zaštitna oprema: trake, zaštitni povoji, jastuci; primjena potporne opreme: potporni povezi, kompresivni povoji, korzeti, ovratnici, elastični zavoj.
 • Obvezatna literatura
 •  Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  - primijeniti odgovarajuće fizikalne čimbenike u okviru fizioterapijskog procesa,
  - primijeniti odgovarajuće oblike terapijskih vježbi u okviru fizioterapijskog procesa,
  - primijeniti odgovarajuće tehnike manualne terapije u okviru fizioterapijskog procesa,
  - primijeniti odgovarajuće postupke respiratorne terapije u okviru fizioterapijskog procesa,
  - primijeniti odgovarajuće postupke funkcionalnog treninga brige o sebi i brige o domaćinstvu u okviru fizioterapijskog procesa,
  - primijeniti odgovarajuće postupke primjene pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme u okviru fizioterapijskog procesa.

Zdravstvena psihologija

Napisano u II. godina

 •  Usvajanje znanja potrebna prepoznavanje utjecaja psihičkih stanja na zdravlje  i prepoznavanje  psihičkih reakcija tijekom bolesti kao i za pružanje psihološke pomoći i podrške bolesniku i njegovoj obitelji.
 • Definicija zdravstvene psihologije, mogućnosti primjene psiholoških znanja i vještina u očuvanju zdravlja, dijagnostici, liječenju bolesti i rehabilitaciji, uloga zdravstvene psihologije u povećavanju učinkovitosti zdravstvene prakse i uštedama zdravstvenih sredstava, suvremeni cjeloviti biosociopsihološki pristupi u zdravstvu, oblici zdravstvenog ponašanja i zdravstvenog savjetovanja, utjecaj psihičkih stanja na nastanak tjelesnih bolesti, psihološki stres i bolesti, osnovni pojmovi psihoneuroimunologije, načini suzbijanja učinaka stresa na zdravlje, psihičke reakcije na  tjelesne bolesti, problemi psihološke prilagodbe na boravak u bolnici, načini ublažavanja straha i tjeskobe tijekom bolesti, psihološke reakcije na teške ozljede,  psihološki problemi invalida i načini prilagodbe na invaliditet, psihološki mehanizmi boli, psihološki činioci koji djeluju na bol, psihološke metode terapije boli, psihološki problemi umirućih bolesnika.
 • Obvezatna literatura:
  1. Havelka,  M.: Zdravstvena psihologija. Jastrebarsko: Naklada "Slap", 1998.
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: vrednovati suvremeni, cjeloviti, biosociopsihološki pristup zdravlju i bolesti, objasniti utjecaj psihosocijalnih činitelja na zdravlje i bolest, prepoznati psihičke reakcije na tjelesne bolesti, planirati psihološku pripremu bolesnika na medicinske postupke, primijeniti psihološka znanja i vještine u očuvanju zdravlja, dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji.

Fizioterapijske vještine I

Napisano u II. godina

 •  Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebne za planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu fizioterapijskih postupaka sukladno potrebama korisnika. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja i vještine potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline.
 •  Principi i postupci primjene terapijske vježbe u okviru fizioterapijskog procesa: aktivnosti za povećanje snage, opsega pokreta, izdržljivosti, koordinacije, motoričke kontrole i motoričkog učenja, motoričkog razvoja i motoričke sigurnosti, poboljšanje posture i respiracije.
  Provođenje aktivnosti aerobne izdržljivosti upotrebom ergometara, stepera, utega, kolotura, hidraulike, elastičnih traka, robotike, mehaničkih ili elektromehaničkih pomagala; povećanje snage kroz aktivni pokret, aktivno potpomognuti pokret i pokret s otporom; vježbe istezanja; vježbe na terapijskoj lopti; vježbe u vodi; vježbe disanja i mišića koji sudjeluju pri disanju; strategije disanja; trening hoda, lokomocije i balansa; trening balansa i koordinacije; ergonomski trening.
  Principi i postupci primjene tehnika manualne terapije uključujući mobilizacije i manipulacije u cilju smanjenja boli, povećanja opsega pokreta, te smanjenja ili uklanjanja oteklina mekih tkiva, upala ili ograničenja; postizanja relaksacije; poboljšanja elastičnosti kontraktibilnog i nekontraktibilnog tkiva; unapređenja funkcije pulmološkog sustava.
  Provođenje tehnika manualne terapije uključujući terapijsku masažu, masažu vezivnog tkiva, manualnu limfnu drenažu, akupresurnu masažu, manualnu trakciju, mobilizaciju i manipulaciju zglobova, mobilizaciju i manipulaciju mekog tkiva.
  Principi i postupci primjene respiratorne terapije uključujući tehnike disanja, mehanizam iskašljavanja, mobilizacija i transport sekreta, drenažni položaji, metode relaksacije, mobilizacija toraksa, respiratorni trening i inhalacije.
  Principi i postupci primjene funkcionalnog treninga brige o sebi i brige o domaćinstvu u okviru fizioterapijskog procesa uključujući aktivnosti svakodnevnog života i instrumentalne aktivnosti svakodnevnog života. Principi i postupci primjene pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme.
 • Obvezatna literatura:
  1. Grozdek, G. i sur.: Temelji medicinske masaže. Zagreb: Hrvatska udruga fizioterapeuta, 1998.
  2. Jakuš, L. i sur.: Terapijske vježbe – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2004.
  3. Jakuš, L. i sur.: Principi i postupci primjene manipulativne terapije – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2004.
  4. Jakuš. L. i sur. : Primjena pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2004.
  5. Crc, M. i sur. : Principi i postupci primjene respiratorne terapije – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2004.
 •  

  Datum

  Tip roka

  1. 14.06.2017.    redoviti rok

  2. 28.06.2017. redoviti rok

  3. 28.08.2017. redoviti rok

  4. 11.09.2017. redoviti rok

 •  Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  - prepoznati i kritički procijeniti korisnost primjene terapijskih vježbi, tehnika manualne terapije, respiratorne terapije, funkcionalnog treninga i primjenu pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme u postupku liječenja,
  - postaviti specifične ciljeve koji se ostvaruju kroz primjenu terapijskih vježbi, tehnika manualne terapije, respiratorne terapije, funkcionalnog treninga i primjenu pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme u postupku liječenja,
  - primijeniti i evaluirati učinke terapijskih vježbi, tehnika manualne terapije, respiratorne terapije, funkcionalnog treninga i primjenu pomagala, ortoza, adaptivnih, zaštitnih, potpornih sredstava i opreme u postupku liječenja.

Fizikalni čimbenici u terapiji

Napisano u II. godina

 • Usvajanje znanja i vještina potrebnih za utvrđivanje potrebe za fizioterapijskim tretmanom, planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu fizioterapijskih postupaka sukladno potrebama korisnika.
 • Fizikalni čimbenici u fizioterapiji: definicija i uloga u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji: elektrodijagnostički postupci koji prethode primjeni fizioterapije, elektroterapija, elektrostimulacija, termoterapija i termodijagnostika, ultrazvučna terapija, svjetlosna terapija, parafinoterapija, osnove balneologije i klimatologije, magnetoterapija, hidroterapija, krioterapija i kriokinetika, terapija laserom, principi simptomatskog i kauzalnog liječenja.
 • Obvezatna literatura:
  1. Jajić, I.: Fizikalna medicina i opća rehabilitacija. Zagreb: Medicinska naklada, 2000.
  2. Bobinac-Georgijevski, A.: Fizikalna medicina i rehabilitacija u Hrvatskoj. Zagreb: Naklada Fran, 2000.
 •  
  Datum
  Tip roka
  1.
  30.01.2017.  
  redoviti rok
  2.
  13.02.2017.     
  redoviti rok
  3.
  12.06.2017.
   
  4.
  26.06.2017.           
  redoviti rok
 •  Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  - opisati temeljne principe simptomatskog i kauzalnog liječenja,
  - opisati učinke fizikalnih čimbenika u terapiji,
  - prepoznati i opisati indikacije i kontraindikacije za primjenu fizikalnih čimbenika u terapiji,
  - opisati elektrodijagnostičke postupke te sudjelovati u njihovoj primjeni,
  - prepoznati, opisati, kritički analizirati, planirati i primijeniti postupke elektroterapije, termoterapije, ultrazvučne terapije, svjetlosne terapije, parafinoterapije, magnetoterapije, hidroterapije, krioterapije i terapije laserom.

Fizioterapija internističkih i onkoloških bolesnika

Napisano u II. godina

 •  Usvajanje znanja potrebna za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa  kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava te za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti.
 •  Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji; Specifičnosti fizioterapijske procjene kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s akutnim kardijalnim stanjima, kod osoba s posljedicama ishemijske bolesti srca i kroničnim bolestima kardiovaskularnog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana u jedinici intenzivne njege i nakon kardiokirurškog zahvata: ugradnje elektrostimulatora srca, srčane premosnice i nakon transplantacije srca. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s opstruktivnim bolestima pluća: KOBP, astma, ekskudativni pleuritis, cistična fibroza; i kod osoba s restriktivnim bolestima pluća: fibroze i atelektaze. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba s disfunkcijom respiratornog sustava kao posljedice neuromišićnih bolesti.
  Fizioterapija u onkologiji; Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti glave i vrata. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba nakon kirurškog liječenja tumora dojke. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod osoba oboljelih i liječenih od tumora probavnog i reproduktivnog sustava. Specifičnosti fizioterapijskog pregleda i tretmana kod tumora dječje dobi.
 • Obvezatna literatura:
  1. Vrcić-Kiseljak, Lj.: Fizioterapija u onkologiji - nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 1998.
  2. Sabol, R.: Rehabilitacija bolesnika s rakom, u: Turić, M., Kolarić, K., Eljuga, D.: Klinička onkologija, 927 - 940. str. Zagreb: Nakladni zavod globus, 1996.
 • 1.

   27. siječnja 2017.

  redoviti rok

  2.

   24. veljače 2017.

  redoviti rok

  3.

  24. ožujka 2017. 

  redovtii rok

  4.

  28. travnja 2017.

  redoviti rok

  5.

  12. svibnja 2017.

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  6.

  26. svibnja 2017.

  Ljetni semestar - izvanredni rok

       
  7.

  09. lipnja 2017.

  redoviti rok

  8.

  23. lipnja 2017.

  redoviti rok

  9.

  08. rujna 2017.

  redoviti rok

 •  Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  - prepoznati i kritički vrednovati specifičnosti različitih modela fizioterapije kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava,
  - prepoznati i kritički vrednovati specifičnosti fizioterapije kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti,
  - primijeniti fizioterapijske postupke u prevenciji nastanka i liječenju bolesti i poremećaja kardiovaskularnog i respiratornog sustava,
  - primijeniti fizioterapijske postupke u prevenciji nastanka i liječenju posljedica tumorskih bolesti,
  - procijeniti i kritički analizirati učinke fizioterapijskog procesa kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava,
  - procijeniti i kritički analizirati učinke fizioterapijskog procesa kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti,
  - aktivno sudjelovati u timskom radu.

webmail studomat