blank

Ortopedija, traumatologija, ortotika, protetika i odabrana područja iz kirurgije

 •  Usvajanje  znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline.
 • Ortopedija Povijest ortopedije, osnove dijagnostike u ortopediji, ortopedski zahvati (neoperativni i operativni). Opći poremećaji koštano-zglobnog sustava, koštane displazije, Multiple kongenitalne kontrakture, Metaboličke i hormonske bolesti (osteoporoza, rahitis i osteomalacija, giht). Juvenilne osteohondroze. Upalne bolesti koštano-zglobnog sustava (osteomijelitis, srtritis, reumatoidni artritis). Degenerativne bolesti zglobova. Artropatije. Normalno i poremećeno koštano cijeljenje. Refleksna simpatička distrofija. Posljedice kljenuti. Tumori koštano-zglobnog sustava. Specijalni dio: prirođene i stečene bolesti po segmentima tijela (vrat, kralježnica i zdjelica, prsni koš, rame i nadlaktica, lakat i podlaktica, ručni zglob i šaka, kuk i natkoljenica, koljeno i potkoljenica, nožni zglob i stopalo). Ortopedska pomagala.
  Kirurgija i traumatologija Temeljni principi rada u kirurgiji: asepsa, antisepsa, sterilizacija, vrste operacijskih zahvata i podjela prema nazivlju i regijama, odgovor organizma na ozljedu - operaciju, rana i cijeljenje, temelji i vrste anestezije, reanimacija, transfuzije krvi i krvnih pripravaka, respiratorne komplikacije kirurških operacija, kronična venska insuficijencija, tromboza i embolija, sindrom šoka, opekline; neurokirurgija: kraniocerebralne ozljede, vrste neurokirurških operacija; torakalna i kardiovaskularna kirurgija: ozljede prsnog koša, kirurške bolesti prsnog koša, vrste operacija u prsnom košu; abdominalna kirurgija i urologija: ozljede trbušnih organa i bubrega, vrste incizija na trbušnoj stjenci, vrste najčešćih operacija u abdominalnoj kirurgiji; ozljede koštano-zglobnog sustava (uganuća, iščašenja, prijelomi), vrste imobilizacija, prijelomi u području ramena i nadlaktice, prijelomi podlaktice i šake, prijelomi zdjelice i kuka, prijelomi natkoljenice, potkoljenice i stopala, ozljede kralježnice.
  Protetika i ortotika Povijesni razvitak pomagala, podjela i nazivlje, epidemiologija i načela timskog i interdisciplinarnog rada u području ortopedskih pomagala, principi preskripcije i aplikacije pomagala, osnovni principi i tehnologija izrade proteza, ortoza i drugih pomagala. Protetika i ortotika u integralnoj rehabilitaciji, adaptacije u stambenoj sredini i u okolišu osoba s invaliditetom.
 • Obvezatna literatura:
  1. Pećina, M. i sur.: Ortopedija. Zagreb: Medicinska biblioteka, 2004.
  2. Prpić, I. i sur.: Kirurgija za medicinare, Školska knjiga 1995.
 •  Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  - prepoznati i razlikovati osnove dijagnostike u ortopediji, prepoznati i imenovati patofiziološke procese i mehanizme nastanka općih poremećaja koštano-zglobnog sustava, upalnih bolesti, degenerativnih bolesti zglobova i tumorskih bolesti, imenovati i razlikovati kliničku sliku općih poremećaja, upalnih bolesti, degenerativnih i tumorskih bolesti koštano-zglobnog sustava,
  - prepoznati i razlikovati prirođene i stečene bolesti koštano-zglobnog sustava po segmentima, definirati temeljne principe rada u kirurgiji, imenovati vrste operacijskih zahvata prema nazivlju i regijama, prepoznati i opisati komplikacije kirurških operacija, prepoznati i opisati ozljede koštano-zglobnog sustava,
  - prepoznati i razlikovati postupke liječenja ozljeda koštano-zglobnog sustava,
  - prepoznati i razlikovati sportske ozljede,
  -imenovati i opisati osnovne principe liječenja akutnih i kroničnih stanja ozljeda u sportu,
  - prepoznati i opisati postupke prevencije ozljeđivanja u sportu, prepoznati specifične potrebe i planirati prehranu sportaša,
  - definirati i opisati područje primjene protetike i ortotike, prepoznati i opisati primjenu proteza za gornje i donje ekstremitete.

webmail studomat