blank

Zdravstvena psihologija

  •  Usvajanje znanja potrebna prepoznavanje utjecaja psihičkih stanja na zdravlje  i prepoznavanje  psihičkih reakcija tijekom bolesti kao i za pružanje psihološke pomoći i podrške bolesniku i njegovoj obitelji.
  • Definicija zdravstvene psihologije, mogućnosti primjene psiholoških znanja i vještina u očuvanju zdravlja, dijagnostici, liječenju bolesti i rehabilitaciji, uloga zdravstvene psihologije u povećavanju učinkovitosti zdravstvene prakse i uštedama zdravstvenih sredstava, suvremeni cjeloviti biosociopsihološki pristupi u zdravstvu, oblici zdravstvenog ponašanja i zdravstvenog savjetovanja, utjecaj psihičkih stanja na nastanak tjelesnih bolesti, psihološki stres i bolesti, osnovni pojmovi psihoneuroimunologije, načini suzbijanja učinaka stresa na zdravlje, psihičke reakcije na  tjelesne bolesti, problemi psihološke prilagodbe na boravak u bolnici, načini ublažavanja straha i tjeskobe tijekom bolesti, psihološke reakcije na teške ozljede,  psihološki problemi invalida i načini prilagodbe na invaliditet, psihološki mehanizmi boli, psihološki činioci koji djeluju na bol, psihološke metode terapije boli, psihološki problemi umirućih bolesnika.
  • Obvezatna literatura:
    1. Havelka,  M.: Zdravstvena psihologija. Jastrebarsko: Naklada "Slap", 1998.
  • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: vrednovati suvremeni, cjeloviti, biosociopsihološki pristup zdravlju i bolesti, objasniti utjecaj psihosocijalnih činitelja na zdravlje i bolest, prepoznati psihičke reakcije na tjelesne bolesti, planirati psihološku pripremu bolesnika na medicinske postupke, primijeniti psihološka znanja i vještine u očuvanju zdravlja, dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji.

webmail studomat