blank

Engleski jezik 2

 • Drugi dio u naravi trodijelnog kolegija (2. godina) nastavlja se na tjelesne sustave koji nisu obrađeni na prvoj godini, pri čemu je opet glavni naglasak na praktičnoj primjeni, odnosno na sestrinskim intervencijama i procesu zdravstvene njege vezanom uz specifična oboljenja tjelesnih sustava. Usvajanjem određenoga broja najfrekventnijih osnova riječi, prefiksa i sufiksa, studenti će ovladati svojevrsnim alatom koji će im omogućiti ne samo prepoznavanje velikoga broja medicinskih termina, već i tvorbu riječi prema potrebi.  
  Cilj je cijeloga kolegija studentima olakšati praćenje stručne literature na engleskom jeziku, te ih, uvježbavanjem vještina pronalaženja, sažimanja te posebice prezentacije podataka i informacija, osposobiti za proces kontinuirane (samo)edukacije koji će biti neizostavan dio njihova budućeg profesionalnog života.
 • Ženski reprodukcijski sustav: anatomija, glavni organi i njihova funkcija; menstruacija i trudnoća; porođaj; hormoni; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti: ginekološke i bolesti dojke; problemi u trudnoći i bolesti novorođenčadi; laboratorijski testovi, praktična primjena: Sestrinska njega -  Karcinom dojke; zadaci i vježbe.
  Muški reprodukcijski sustav: anatomija, glavni organi i njihova funkcija; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti muškog reprodukcijskog sustava; spolno prenosive bolesti; laboratorijski testovi, klinički postupci, praktična primjena: Sestrinska njega -  Karcinom prostate, zadaci i vježbe.
  Dišni sustav: anatomija i fiziologija disanja; glavni organi, prolaz zraka, izmjena kisika i ugljičnog dioksida; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti dišnog sustava; praktična primjena: Sestrinska njega bolesnika koji boluje od respiratornih bolesti;  zadaci i vježbe
  Krvni sustav: sastav i nastanak krvi; krvne stanice i njihova funkcija; krvne grupe; zgrušavanje krvi; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti krvnog sustava; laboratorijski testovi, klinički postupci; zadaci i vježbe
  Limfni i imunosni (obrambeni) sustav: limfni sustav, žile, čvorovi, limfa – funkcija; imunosni sustav – organi i funkcija; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti limfnog i imunosnog sustava; laboratorijski testovi, klinički postupci; praktična primjena: Sestrinska njega pacijenta oboljelog od AIDS-a ; zadaci i vježbe
  Srčanožilni sustav: krvne žile i krvni optok; anatomija i fiziologija srca; provodni sustav; krvni tlak; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti srca; bolesti krvnih žila; laboratorijski testovi, klinički postupci; praktična primjena: Sestrinska njega pacijenta oboljelog od srčanih bolesti; zadaci i vježbe
  Sustav žlijezda s unutarnjim izlučivanjem (endokrini sustav): građa i funkcija; štitnjača, doštitne žlijezde, nadbubrežne žlijezde, gušterača, hipofiza, jajnici, testisi, pinealna žlijezda: hormoni i funkcija; ključne riječi, korijeni, pripadajuće stručno nazivlje; bolesti: «hipo» i «hiper» sekrecija pojedinih žlijezda; praktična primjena: Sestrinska njega bolesnika oboljelog od diabetesa; zadaci i vježbe
  Živčani sustav: Opća građa živčanog sustava; neuroni, živci i neuroglija; mozak; kralješnična moždina i opne; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti živčanog sustava; praktična primjena: Sestrinska njega bolesnika oboljelog od MS-a; zadaci i vježbe.
  Posebna osjetila - oko i uho: oko – anatomija i fiziologija; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; greške loma svjetlosti; bolesti; uho – anatomija i fiziologija; vanjsko, srednje, unutarnje uho; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti uha; praktična primjena: Sestrinska njega oftalmološkog bolesnika; zadaci i vježbe
 • Obvezna literatura:
  1. V. Momčinović, V. Tanay, S. Žurić-Havelka: Medical English – Body Systems, Medicinska naklada Zagreb, 1992 ili novije izdanje (odabrani dijelovi)
  2. odabrani handouti

  Dopunska literatura:
  1. V. Tanay: Hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik medicinskog nazivlja, Medicinska naklada Zagreb, 2003
  2. Oxford University Press: Concise Medical Dictionary, Oxford, 2002
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • nabrojati najvažnije dijelove tjelesnih sustava, objasniti njihove funkcije, prepoznati i definirati najvažnija/najčešća oboljenja pojedinog tjelesnog sustava i s tim u svezi proces sestrinske njege (sestrinske intervencije)  
  • prepoznati i koristiti najfrekventnije osnove riječi, prefikse i sufikse vezane uz obrađene tjelesne sustave (prepoznavanje ponuđenih i tvorba novih medicinskih izraza)
  • učinkovito pretraživati podatke na internetu i u stručnoj literaturi, pronaći željene informacije, sažeti ih i prezentirati, pri tome vodeći računa o vizualnom identitetu prezentiranih materijala, korektnom pravopisu i izgovoru medicinske terminologije, te općeg engleskog jezika.

webmail studomat