Ispis

Klinička propedeutika

Napisao/la Bojan. Napisano u II. godina

 • Cilj predmeta je usvajanje znanja, vještina i stavova u metodologiji prepoznavanja osnovnih simptoma bolesti.
 • Uzimanje anamneza. Klinička dijanostika. Hitna stanja u medicini. Klinička slika infarkta miokarda. Klinička slika unutrašnjeg krvarenja. Klinička slika cerebrovaskularnih bolesti. Klinička slika teških metaboličkih poremećaja i intoksikacija.
 • Obvezna literatura:
  1.    Včev A, Burton N: Objektivno strukturirano kliničko ispitivanje - OSKI, Medicinski fakultet
  2.    Osijek, 1. hrvatsko izdanje, 2015. god.
  3.    Hadžić N. i sur.: Priručnik interne medicine, Školska knjiga, Zagreb 1989.

  Dopunska literatura:
  1.    Vrhovac B. i sur.: Interna medicina,
  2.    Čučević B.: Odabrana poglavlja iz pulmologije – nastavni tekstovi, VZŠ, Zagreb 2002.
  3.    Morović-Vergles J.: Odabrana  poglavlja  iz kliničke  imunologije,  reumatologije  i alergologije – nastavni  tekstovi, VZŠ, Zagreb 2002.
 • Nakon odslušanog kolegija student će biti osposobljen:
  • razumjeti metodologiju kliničke dijagnostike;
  • prepoznati hitna stanja;
  • prepoznati simptome i znakove najčešćih internističkih i neuroloških bolesti;
  • opisati važnost dijagnostičkih postupaka u otkrivanju bolesti;