blank

Ispis

Zdravstvena njega onkoloških bolesnika

Napisao/la Andrija. Napisano u II. godina

 • Upoznati studente s načelima pružanja zdravstvene njege umirućem bolesniku, s kuluturološkom i psihosocijalnom pozadinom ove vrste zdravstvene njege.
 • Zdravstvena njega onkoloških bolesnika s naglaskom na najčešće sestrinske dijagnoze i komplikacije koje se javljaju kao nuspojave liječenja i posljedica malignih bolesti. Sestrinsko medicinski problemi, kvaliteta života onkoloških bolesnika. Rano otkrivanje malignih bolesti i promoviranje zdravih stilova života koji smanjuju rizik nastanka malignih bolesti. Intervencije medicinske sestre pri hitnim stanjima u onkologiji. Postupci samozaštite pri primjeni raznih terapijskih metoda u liječenju malignih bolesti.
 • Obvezna literatura:
  1.    Šamija, M. Nemet, D. Potporno i palijativno liječenje onkoloških bolesnika. Medicinska naklada Zagreb, 2010.
  2.    Ozimec, Š. Zdravstvena njega umirućih bolesnika (nastavni tekstovi ), Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2002.
  3.    Čukljek, S. Zdravstvena njega onkoloških bolesnika- nastavni tekstovi, Zdravstveno veleučilište, 2014.

  Dopunska literatura:
  1.    Šamija, M., Vrdoljak, E., Krajina, Z. Klinička onkologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2006.
 • Nakon odslušanog kolegija student će  biti osposobljen:
  • procijeniti stanje pacijenta i utvrditi potrebe za zdravstvenom njegom za onkološkog bolesnika
  • formulirati sestrinsku dijagnozu i sestrinsko medicinski problem kod onkološkog bolesnika
  • izraditi plan zdravstvene njege za onkološkog bolesnika
  • organizirati i provesti planiranu zdravstvenu njegu
  • evaluirati provedenu zdravstvenu njegu
  • prepoznati hitna stanja u onkologiji
  • opisati dijagnostičke i terapijske postupke kod onkoloških bolesnika
  • opisati mjere zaštite prilikom primjene kemoterapije i radioterapije

webmail studomat