blank

Dermatologija

 • Studentu će biti predočene osnovne kliničke slike najčešćih dermatoloških bolesti.
  Student će biti osposobljen za razumijevanje patofiziološke podloge i simptomatologije najčešćih dermatoloških bolesti s ciljem primjene navedenih sadržaja u zdravstvenoj njezi dermatoloških bolesnika.
 • Prepoznavanje i imenovanje osnovnih promjena na koži. Osnovni načini dijagnostike i liječenja u dermatovenerologiji. Infektivne i parazitne bolesti kože. Autoimune bolesti vezivnog tkiva. Bolesti vena donjih udova. Bolesti žlijezda lojnica i folikula dlaka. Dermatološka onkologija.
 • Obvezatna literatura:
  1. Dobrić I, ur.: Dermatovenerologija, III. promijenjeno i dopunjeno izdanje, Grafoplast, Zagreb 2005. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:

  • objasniti najčešće simptome dermatoloških bolesti;
  • razumjeti podlogu osnovnih dermatoloških postupnika
  • razumjeti ulogu sestre u prepoznavanju i praćenju simptoma.

webmail studomat