blank

Infektologija s mikrobiologijom i parazitologijom

 • Studentima prenijeti znanje o osnovama mikrobiologije i parazitologije.
  Prikazati studentima biološke osobine mikroorganizama koji uzrokuju infekcije.
  Prenijeti studentima načine prenošenja infekcija izazvanih mikroorganizmima.
  Prikazati studentima načine obrane od infekcija.
  Prikazati osnovne skupine antimikrobnih lijekova te njihov spektar djelovanja, mehanizme djelovanja na bakterijsku stanicu te mehanizme bakterijske otpornosti prema antimikrobnim lijekovima.
  Omogućiti uvid u osnovne postupke mikrobiološke dijagnostike, s posebnim naglaskom na mikrobiološkoj obradi najčešćih kliničkih uzoraka.
  Studentima prenijeti principe pravilnoga i sigurnoga laboratorijskog rada.
  Studentima prenijeti načine prevencije bolničkih infekcija.
  Glavni cilj predmeta je da student studija sestrinstva usvoji temelje Infektologije.
  Stečeno i usvojeno znanje iz infektologije treba omogućiti studentu bolje razumijevanje epidemioloških, patogenetskih patofizioloških, kliničko-laboratorijskih, mikrobioloških i preventivnih postupaka uz infektološkog bolesnika.
  Prikazati studentima načine liječenja infektivnih bolesti.
 • Mikrobiologija i parazitologija. Osnovne biološke značajke najvažnijih mikroorganizama i parazita koji uzrokuju infekcije pojedinih organskih sustava u čovjeka; načini prenošenja infekcija uzrokovanih mikroorganizmima među ljudima; mogućnosti primjene antimikrobnih lijekova u liječenju određenih infekcija; osnove mikrobiološke dijagnostike infekcija pojedinih organskih sustava; pravilan način uzimanja materijala za mikrobiološku obradu; načini sprječavanja i zaštite od bolničkih infekcija; praktično upoznavanje s različitim metodama mikrobiološke dijagnostike u laboratoriju.
  Opća infektologija. Crijevne zarazne bolesti. Streptokokne bolesti, angine-dif dg, Gnojni meningitis, Meningokokne bolesti, stafilokokne bolesti. Bakterijemija, sepsa. Infekcije rikecijama, mikoplazmama, klamidijom. Spolno prenosive bolesti, bolničke infekcije. Tetanus, hripavac, leptospiroza. Osipne virusne bolesti, mumps ( postvakcin). Influenca, virusne respiratorne infekcije. Enteroviroze, serozni meningitis. Sindrom infekcijske mononukleoze. Virusni hepatitis, HIV, herpes virusna infekcija. Parazitarne bolesti.
 • Obvezatna literatura:
  1. Infektologija ; Josip Begovac i sur.
  2. Kalenić S. i sur. Medicinska mikrobiologija. Medicinska naklada, Zagreb, 2013. (odabrana poglavlja)

  Dopunska literatura:
  1. Damani N.N.: Priručnik o postupcima kontrole infekcija, prijevod 2. izdanja; Merkur A.B.D., Zagreb, 2004.
  2. Infektologija; Ilija Kuzman i Slavko Schonwald
 • Nakon odslušanog kolegija student će biti sposoban:
  • prepoznati i objasniti biološke osobine mikroorganizama koji uzrokuju infektivne bolesti u čovjeka, njihove čimbenike patogenosti te načine prenošenja;
  • koristiti stečeno znanje o osnovama obrane čovjeka od infekcije;
  • prepoznati način djelovanja antimikrobnih sredstava te mehanizme otpornosti mikroorganizama na ta sredstva;
  • prepoznati i primijeniti temeljne principe pravilnoga i sigurnoga laboratorijskog rada;
  • primijeniti metode dezinfekcije i sterilizacije;
  • objasniti i primijeniti metode prevencije bolničkih infekcija;
  • objasniti osnove laboratorijske dijagnostike patogenih mikroorganizama i parazita;
  • prepoznati vrste uzoraka za mikrobiološku obradu te na pravilan način baratati pojedinim vrstama tih uzoraka iz raznih organskih sustava;
  • primijeniti stečeno znanje pri pravilnom transportu uzorka do mikrobiološkog laboratorija.
  • usvojiti znanje iz opće infektologije i infektoloških bolesti
  • razumjeti patofiziološke i patološke procese u organizmu od ulaska mikroorganizma do izlječenja
  • koristiti nove spoznaje iz infektologije pri sestrinskoj skrbi uz infektološkog bolesnika;
  • razviti integralni pristup zdravlju i bolesti i promatrati stanicu i organizam kao integrirani sustav;
  • interpretirati i objasniti patofiziološke promjene potaknute mikroorganizmima

webmail studomat