blank

Interna medicina

 • Cilj predmeta je prenijeti studentima znanje iz etiologije te o mehanizmima nastanka bolesti, s njihovim kliničkim manifestacijama, dijagnostičkim postupcima, osnovnim laboratorijskim i instrumentalnim pretragama i principima liječenja. Osposobiti polaznike studija za bolje razumijevanje bolesničke problematike s kojom se susreću u svakidašnjem radu. Stečeno znanje omogućit će im sudjelovanje u dijagnostičkoj obradi bolesnika, praćenju terapijskih postupaka i ishoda liječenja te veću samostalnost u radu.
 • Bolesti kardiovaskularnoga sustava (ishemijska bolest srca; poremećaji ritma, elektrostumulacija; šok; iznenadna smrt, kardiopulmonalna resuscitacija; plućno srce; bolesti arterija i vena).
  Bolesti dišnog sustava (dijagnostičke metode; poremećaji funkcije; kašalj, hemoptiza; bronhalna astma; KOPB; akutna i kronična respiracijska insuficijencija; infekcije dišnog sustava; plućni karcinom; bolesti pleure; ARDS; tuberkuloza).
  Bolesti probavnoga sustava (dijagnostičke metode; povraćanje, proljev, zatvor, malapsorpcija, krvarenje, icterus, ascites; bolesti jednjaka; GERB; gastritis, ulkusna bolest, Zollinger-Ellisonov sindrom; upalne bolesti crijeva; iritabilni kolon; divertikuloza; vaskularni poremećaji crijeva; anorektalne bolesti; tumori gastrointestinalnog trakta; bolesti žučnog mjehura; bolesti gušterače; tumori gušterače i hepatobilijarnog sustava; ciroza, portalna hipertenzija).
  Klinička imunologija i reumatologija (alergijske reakcije; kolagenoze; seronegativni artritisi; ulozi; degenerativne bolesti zglobova; metaboličke bolesti kostiju).
  Bolesti endokrinog sustava (laboratorijska dijagnostika; bolesti hipotalamusa i hipofize; bolesti štitnjače, nadbubrežnih i paratireoidnih žlijezda; klinička uporaba glukokoritkoida; šećerna bolest).
  Bolesti krvi i krvotvornih organa (hematopoetski sustav; anemije; agranulocitoza; polycythemia vera; akutne i kronične leukemije; maligni limfomi; multipli mijelom; bolesti izazvane poremećajima hemostaze).
  Bolesti bubrega i mokraćnih putova (pregled pretraga; bolesti glomerula; nefrotski sindrom; tubulointersticijalne bolesti bubrega; infekcije mokraćnog sustava; tuberkuloza; kamenci; opstrukcija urinarnog trakta; akutno i kronično zatajenje bubrega; dijaliza i transplantacija).

 • Obvezatna literatura:
  1. Hadžić N. i sur.: Priručnik interne medicine, Školska knjiga, Zagreb 1989.

  Dopunska literatura:  
  1. Vrhovac B. i sur.: Interna medicina, Medicinska naklada, 2008.
  2. Čučević B.: Odabrana poglavlja iz pulmologije – nastavni tekstovi, VZŠ, Zagreb 2002.
  3. Morović-Vergles J.: Odabrana poglavlja iz kliničke imunologije, reumatologije i alergologije – nastavni tekstovi, VZŠ, Zagreb 2002.
 • Nakon odslušanog kolegija student će biti osposobljen:

  • objasniti osnovna načela nastanka internističkih bolesti;
  • prepoznati hitna stanja u internističkih bolesti;
  • objasniti patogenezu internističkih bolesti;
  • prepoznati simptome i znakove internističkih bolesti;
  • opisati važnost dijagnostičkih postupaka u otkrivanju bolesti;
  • objasniti metode liječenja internističkih bolesti;
  • opisati komplikacije internističkih bolesti.

webmail studomat