blank

Ispis

Klinička praksa II

Napisao/la Bojan. Napisano u II. godina

 • Studentu prenijeti osnove zbrinjavanja bolesnika na neurološkim, internističkim i pedijatrijskim odjelima u području zdravstvene njege.
  Stečeno znanje i vještine trebaju omogućiti studentu razumijevanje cjelokupnog procesa sestrinske skrbi za internističkog, neurološkog i pedijatrijskog bolesnika. Iz navedenih područja student će biti osposobljen primijeniti kvalitetnu zdravstvenu njegu u sestrinskoj praksi.
 • Provođenje procesa zdravstvene njege u internističkih, neuroloških i pedijatrijskih bolesnika, priprema bolesnika za terapijske i dijagnostičke postupke, primjena Mantoux testa i EKG-a, priprema i primjena i.v. lijekova, priprema i primjena infuzijskih otopina uz pomoć infuzijske pumpe, priprema i primjena transfuzije, zbrinjavanje bolesnika u izolaciji, primjena citostatske terapije, opći monitoring bolesnika, indikacije za uvođenje i primjenu nazogastrične sonde, uzimanje uzoraka za mikrobiološke pretrage, zdravstvena njega zdravog djeteta, zdravstvena njega bolesnog djeteta iz svih organskih sustava, procjena rasta i razvoja novorođenčeta, psihički i fizički razvoj djeteta, osobitosti u provođenju zdravstvene njege u nedonošenog djeteta, psihička i fizička priprema djeteta za medicinsko-tehničke zahvate, zdravstvena njega djeteta u hitnim stanjima, tehnike reanimacijskih postupaka u novorođenčeta i malog djeteta, komunikacija s roditeljima.
 • Obvezna literatura:
  1.    Ozimec, Š.: Zdravstvena njega infektoloških bolesnika (nastavni tekstovi), Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2014.
  2.    Ozimec, Š.: Zdravstvena njega infektoloških bolesnika (nastavni tekstovi), Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2014.
  3.    Sedić, B.: Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (nastavni tekstovi), Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2014.

  Dopunska literatura:
  1.    Morović-Vergles, J. i sur.: Interna medicina - odabrana poglavlja. Slap i Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2008.  
  2.    Vrhovac, B. i sur.: Interna medicina, Naklada Ljevak, Zagreb 2008. (odabrana poglavlja)
  3.    Mardešić, D. i sur.: Pedijatrija (odabrana poglavlja), Školska knjiga, Zagreb 2003.
  4.    Turuk, V.: Zdravstvena njega djeteta (nastavni tekstovi), Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2014.
 • Nakon odslušanog kolegija student će biti osposobljen za:
  • primjenu sestrinske dokumentacije na internom, neurološkom i pedijatrijskom odjelu;
  • navesti i objasniti načine prijema i otpusta bolesnika;
  • objasniti protokol zbrinjavanja bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja;
  • opisati i objasniti važnost monitoriranja bolesnika;
  • opisati pripremu bolesnika za različite terapijske i dijagnostičke postupke;
  • opisati i izvoditi Mantoux test;
  • objasniti pripremu i primijeniti infuzijske otopine kroz infuzijske pumpe;
  • objasniti primjenu i moguće komplikacije transfuzije krvi ili krvnog pripravka;
  • opisati i objasniti primjenu citostatske terapije;
  • opisati i objasniti postupke zbrinjavanja bolesnika u sterilnim jedinicama;
  • navesti indikacije za uvođenje nazogastrične sonde;
  • objasniti postupak i uvesti nazogastriču sondu;
  • objasniti postupak aspiracije sekreta iz dišnih putova;
  • objasniti tehnike hranjenja neurološkog bolesnika;
  • objasniti mjere samozaštite prilikom primjene citostatske terapije;
  • navesti stanja koja mogu dovesti do poremećaja svijesti;
  • opisati postupke za uzimanje mikrobioloških uzoraka;
  • opisati i objasniti važnost procjene psihomotornog rasta i razvoja djeteta;
  • opisati i primijeniti tehnike pridržavanja djeteta za pojedine medicinsko-tehničke zahvate;
  • objasniti važnost pripreme inkubatora za prihvat djeteta;
  • identificirati patološka stanja u vitalno ugroženog djeteta;
  • planirati zdravstvenu njegu u jedinici intenzivnog liječenja na pedijatrijskom odjelu;
  • opisati, objasniti i provoditi monitoriranje vitalno ugroženog djeteta;
  • opisati i objasniti važnost partnerskog odnosa s bolesnim djetetom i roditeljima;
  • opisati i objasniti razlike u postupcima reanimacije novorođenčeta i malog djeteta.

webmail studomat