blank

Neurologija

 • Studentima predočiti prirodu nastanka, prepoznavanje, dijagnostiku, liječenje te moguće posljedice neuroloških bolesti i stanja.
  Spoznaja vodeće neurološke problematike hrvatske populacije (prema epidemiološkim podacima), mogućnost uspješne prevencije te zbrinjavanje hitnih stanja gdje bi odlaganje pružanja zdravstvene zaštite ugrozilo život, kvalitetu života ili posljedično invalidnost bolesnika.
  U spoznaji neurološke razine poremećaja dati važnost organizaciji i funkciji centralnoga i perifernoga živčanog sustava. Istaknuti mjesto, ulogu i značaj više medicinske sestre i tehničara u podizanju efikasnosti i kvalitete uspješnosti liječenja.
 • Uzroci neuroloških bolesti, životne navike, rizični čimbenici te kako ih spriječiti.
  Dijagnostika neuroloških bolesti poremećaja i stanja, posebice u domeni više medicinske sestre i tehničara.
  Dijagnostičke aparature i tehnike.
  Neurološke bolesti kao jedan od vodećih uzroka smrti u Hrvatskoj i Europi.
  Hitna stanja u neurologiji.
  Ostale neurološke bolesti.
  Metode liječenja i primjena lijekova u neurologiji.
  Neurologija i granična područja.
  Udio nesreća na poslu i profesionalnih bolesti u neurološkim poremećajima.
 • Obvezatna literatura:
  1. Bučuk, M., Tuškan-Mohar, L.: Neurologija; za stručne studije, Medicinski fakultet, Rijeka 2012.

  Dopunska literatura:
  1. Demarin V., Trkanjec Z.: Neurologija, Medicinska naklada, Zagreb 2008.
  • primijeniti spoznaje modernog menadžmenta u uspješnom sprječavanju i liječenju neuroloških bolesti, stanja i njihovih posljedica;
  • prepoznati vodeće neurološke poremećaje i njihove posljedice;
  • prepoznati kako uspješno prevenirati takve bolest;
  • u slučaju hitnih stanja uspješno zbrinuti bolesnika.

webmail studomat