Ispis

Organizacija, upravljanje i administracija u zdravstvenoj njezi

Napisao/la Bojan. Napisano u II. godina

 • Upoznati studenta s osnovama organizacije, upravljanja i administracije u području zdravstvene njege. Stečeno znanje trebalo bi omogućiti studentima razumijevanje procesa u području organizacije, upravljanja i administracije, a usvojene vještine podizanje i unapređivanje izvrsnosti sestrinske prakse.
 • Teorije upravljanja i organizacije rada.
  Organizacijska kultura zdravstvene radne organizacije, organizacijska struktura, organizacijska načela i koncepti, ustroj zdravstvene radne organizacije prema konceptima rukovođenja.
  Specifičnosti strateškog upravljanja, operativnog upravljanju i organizacije u sestrinskoj praksi.
  Zadaci medicinske sestre na svim upravljačkim razinama.
  Osnovni elementi i stilovi upravljanja ljudskim potencijalima u sestrinskoj praksi.
  Modeli organizacije rada u sestrinstvu te supervizijski procesi u sestrinskoj praksi.
  Upravljanje sustavima tehničke i strukturalne potpore u sestrinskoj praksi: bolničkim informatičkim sustavima, opskrbom lijekovima, distribucijom hrane, distribucijom rublja i transportom bolesnika.
  Kategorizacija bolesnika, organizacija rada medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika, izračunavanje potrebnog broja medicinskih sestara: u odnosu na potrebe bolesnika izravnom i neizravnom zdravstvenom njegom.
  Načela timskog rada, gradnja tima te interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup u zdravstvenoj njezi.
  Upravljanje vremenom u sestrinskoj praksi, upravljanje promjenama te načini i principi donošenja odluka.
  Osnovni principi upravljanja kvalitetom u području zdravstvene njege, sustavi upravljanja kvalitetom, standardi kvalitete u sestrinskoj praksi, procesni krug kvalitete te indikatori kvalitete.
  Osnove administrativnog rada u području zdravstvene njege: sestrinska dokumentacija, bolesnički elektronički karton, e-vizita, planiranje materijalnih i ostalih troškova, koordinacija rada s nemedicinskim službama u sklopu radne organizacije.
 • Obvezna literatura:
  1.    Sonja Kalauz: Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj njezi, Medicinska naklada, Zagreb 2014.

  Dopunska literatura:
  1.    Fikreta Bahtijarević-Šiber: Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb 2007.
  • opisati i objasniti teorije upravljanja, procese upravljanja, pojmove organizacijske kulture; organizacijsku strukturu, organizacijska načela i koncepte, ustroj radne organizacije prema konceptima rukovođenja te specifičnosti strateškog i operativnog upravljanja;       
  • demonstrirati vještine organizacije i upravljanja u sestrinskoj praksi: načine upravljanja na različitim upravljačkim razinama;
  • objasniti i primijeniti stilove i modele upravljanja ljudskim potencijalima;
  • objasniti i primijeniti različite modele organizacije rada u procesu zdravstvene njege;
  • objasniti i demonstrirati način delegiranja zadataka te supervizijski proces u sestrinskoj praksi;
  • objasniti način funkcioniranja sustava tehničke i strukturalne potpore te njihovu primjenu u sestrinskoj praksi;
  • objasniti i demonstrirati kategorizaciju bolesnika u sestrinskoj praksi: organizaciju rada medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika, izračunavanje potrebnog broja medicinskih sestara u odnosu na potrebe bolesnika izravnom i neizravnom zdravstvenom njegom;
  • objasniti načela timskoga rada: gradnju tima te interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup u zdravstvenoj njezi;
  • demonstrirati način upravljanja vremenom: primijeniti principe upravljanja vremenom u sestrinsku praksu;
  • planirati i provesti/demonstrirati proces upravljanja promjenama u sestrinskoj praksi;
  • objasniti načine, principe i uvjete donošenja odluka te njihovu primjenu u sestrinskoj praksi;
  • objasniti procese upravljanja kvalitetom u području zdravstvene njege: sustave upravljanja kvalitetom, standarde kvalitete u sestrinskoj praksi, procesni krug kvalitete te indikatore kvalitete;
  • objasniti principe administrativnog rada: sestrinsku dokumentaciju, bolesnički elektronički karton, e-vizitu, načine planiranja materijalnih i ostalih troškova, način i principe koordinacije rada s nemedicinskim službama u sklopu radne organizacije.