blank

Ispis

Patofiziologija

Napisao/la Lepi. Napisano u II. godina

 • Upoznati studente s temeljnim načelima opće patofiziologije.
  Upoznati studente s temeljnim načelima specijalne patofiziologije.
  Prikazati studentima načine i uzroke razvoja patofizioloških procesa.
  Upoznati studente s općim i specifičnim modelima ponašanja organizma u zdravlju i bolesti.
 • Opća patofiziologija:
  Opći modeli ponašanja organizma u zdravlju i bolesti
  Opći principi odgovora organizma na ozljedu i infekciju, bilo fizičkih, kemijskih ili bioloških agensa
  Specijalna patofiziologija:
  Specifični modeli ponašanja organa i tkiva kao što su: periferni i središnji živčani sustav, kardiovaskularni sustav, urogenitalni organi, krvotvorni organi i krv, respiratorni sustav, probavne organi, endokrini sustav, tumori te osobito diferencijalna dijagnoza.
 • Obvezatna literatura:
  1. Gamulin S.: Patofiziologija za visoke medicinske škole, Školska knjiga, Zagreb 2005.

  Dopunska literatura:
  1. Harrison's principles od internal Medicine, McGraw-Hill Medical, 13th edition, 2005.
  2. Kovač Z., Gamulin S., Marušić M.: Patofiziologija, Školska knjiga, Zagreb 2006.
 • Nakon odslušanih predavanja, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će:

  • objasniti opća patofiziološka načela, djelovanja, uzroke i načine razvoja patofizioloških procesa;
  • prepoznati opće načine nastanka insuficijencije, organa i tkiva te specijalne metode prepoznavanja težine i značaja simptoma i znakova bolesti;
  • objasniti osnove diferencijalne dijagnoze;
  • pravilno koristiti stečeno znanje i vještine.

webmail studomat