blank

Ispis

Psihologija u zdravstvu

Napisao/la Lepi. Napisano u II. godina

 • Prenošenje studentima osnovno znanje o utjecaju psihičkih činitelja na zdravlje i bolest, kao i utjecaju bolesti i tjelesnih smetnji na razvoj psihičkih problema. Studenti uče o mogućnostima primjene psiholoških metoda i tehnika u očuvanju zdravlja, dijagnostici, liječenju i rehabilitaciji bolesti.
 • Psihologija u zdravstvenom sustavu- zdravstvena psihologija i njezina perspektiva. Stres i tjelesno zdravlje. Djelovanje stresa na pojedine organske sustave. Tjelesni nedostaci, bolesti i psihičke reakcije. Psihičke reakcije nakon gubitka tjelesnih funkcija, Psihološka pomoć  nakon teških ozljeda. Psihološki učinci teških tjelesnih bolesti (infarkt miokarda, bolesti dišnog sustava, oštećenje bubrega, transplantacija bubrega). Povezanost osobina ličnosti i motivacije s tjelesnim oštećenjima i rehabilitacijom. Psihosocijalna rehabilitacija invalida (predrasude i negativni stavovi, prilagodba na invaliditet). Psihološke teškoće bolesnika u bolnici  te socijalna potpora i samozaštita. Djeca u bolnici (prilagodba, hospitalizam). Odrasli u bolnici. Važnost ublažavanja tjeskobe kod hospitaliziranih bolesnika. Psihološka priprema za kirurške zahvate. Psihološki problemi bolesnika u intenzivnoj njezi. Psihološki aspekti trudnoće i porođaja. Socijalna potpora bolesnicima (obitelj, samozaštitne grupe). Biopsihosocijalni pristup boli. Zdravstvena psihologija i starenje. Psihološke pojavnosti neizlječivih bolesti.
 • Obvezatna literatura:
  1. Havleka M. (ur.): Zdravstvena psihologija, Naklada Slap, Jastrebarsko 2013.
  2. Hudek-Knežević, J., Kardum, I.: Psihosocijalne odrednice tjelesnog zdravlja. Stres i tjelesno zdravlje. Naklada Slap, Jastrebarsko 2006.

  • prepoznati negativne utjecaje emocionalnih stanja na ponašanje povezano sa zdravljem;
  • predvidjeti ponašanje osoba različite dobi u suočavanju s bolesti;
  • prepoznati povezanost različitih zdravstvenih tegoba i psiholoških posljedica;
  • poznavati osnovne načine reagiranja i pomoći pacijentima u stresnim situacijama u medicinskom kontekstu;
  • prikupljati, analizirati i interpretirati podatke znanstvenih istraživanja iz područja zdravstvene psihologije;
  • razlikovati psihološke i tjelesne reakcije na bolest;
  • objasniti povezanost i međudjelovanje psiholoških i tjelesnih reakcija na stresne situacije;
  • objasniti emocionalne posljedice zdravstvenih tegoba i zdravstvene posljedice psihičkih poremećaja.

webmail studomat