blank

Sociologija zdravlja i bolesti

 • Cilj predmeta je omogućiti studentima stjecanje kompleksnog uvida i spoznaja o ključnim sociološkim teorijama i konceptima, temeljnim sociološkim pojmovima te sociološkim pristupima zdravlju i bolesti. Studenti će ujedno steći temeljno znanje o društvenim institucijama (posebno u medicini i zdravstvu), birokraciji i profesijama, moći i diskriminaciji, politikama u zdravstvu, ljudskim pravima (prava pacijenata) te društvenim odnosima i nejednakostima u zdravlju.
 • Kolegij obuhvaća sadržaje iz opće sociologije i njezina razvoja, glavne sociološke teme i teorije te povijesne razloge pojava posebnih sociologija (s naglaskom na medicini i zdravstvu).
  Studenti će ujedno upoznati sljedeće pojmove i njima zadane sadržaje: socijalizacija, socijalna stratifikacija i društvena nejednakost, socijalna mobilnost, društveni podsustavi (obrazovanje, religija, kultura, zdravstvo…), sociologija i sestrinstvo, okoliš, moć i politika, pojedinac – kolektiv, obitelj, stigma, rod i zdravlje, zdravstvene i humanitarne organizacije, migracije, demografske promjene te moderne tehnologije. Studenti će se upoznati s pojmom profesije u zdravstvu, problemima profesionalizacije sestrinstva, položajem sestrinstva u odnosu na druge profesije u zdravstvu te osnovnim pravnim pojmovima u području zdravstva i socijalnih politika, kao i složenim tumačenjima uloge bolesnika.
 • Obvezatna literatura:
  1. Cerjan-Letica, G. et al.: Medicinska sociologija, Medicinska naklada, Zagreb 2003.
  2. Marmot, Michael: Sindrom statusa, Algoritam, Zagreb 2009.

  Dopunska literatura:
  1. Štifanić, M.: Medicinska sociologija, Adamić, Rijeka 2001.
  • reproducirati osnovno sociološko znanje za razumijevanje važnosti društvenih pitanja u medicini, zdravstvu i zdravstvenoj njezi, socijalnih politika u profesionalnoj zdravstvenoj njezi;
  • provesti, na individualnoj razini, elementarnu analizu uočenih političkih i društvenih pojava te povezati rezultate analiza s potrebama svoje buduće profesije;
  • usporediti različite sustave u odnosima prema bolesniku;
  • interpretirat će temeljno znanje o načelu pravednosti i jednakosti u društvu te će imati svijest o nužnosti tolerancije, uz važnost interdisciplinarnosti u pružanju zdravstvene njege.

webmail studomat