Ispis

Zdravstvena njega majke i novorođenčeta

Napisao/la Bojan. Napisano u II. godina

 • Cilj predmeta je usvajanje općeg i specifičnog znanja, vještina i kompetencija u suvremenoj sestrinskoj skrbi za majku i novorođenče u svim segmentima zdravstvene neonatološke i ginekološko-opstetričke njege poštujući fizičke, psihosocijalne, duhovne i kulturalne čimbenike koji mogu utjecati na zdravlje trudnice, rodilje, babinjače i novorođenčeta.
 • Povijesni razvoj materinstva
  Antenatalna skrb i suvremena njega materinstva
  Fizološke promjene u trudnoći
  Prehrana u trudnoći
  Embrionalni i fetalni razvoj
  Visokorizična, višeplodna i adolescentna trudnoća
  Zdravstvena skrb trudnica sa srčanim poremećajem, anemijama i povraćanjem
  Zdravstveni problemi u antepartalnom razdoblju
  Priprema trudnice za porod
  Osnovni pojmovi normalnog poroda, načini poroda i komplikacije u porodu
  Hitna stanja u porodništvu
  Postpartalno razdoblje i postpartalne komplikacije
  Procjena novorođenčeta i opskrba novorođenčeta neposredno nakon rođenja
  Karakteristike zdravog novorođenčeta i biološke pojave u novorođenčeta
  Porodne traume
  Sestrinska skrb za obitelj nakon rođenja djeteta.
 • Obvezatna literatura:
  1. Duško Mardešić i suradnici, Pedijatrija, školska knjiga Zagreb, 2009.
  2. Turuk, V.: Zdravstvena njega majke i novorođenčeta, nastavni tekstovi, 2004
  3. Habazin, I.: Zdravstvena njega majke i novorođenčeta, nastavni tekstovi,2006.
  4. Kralj Vasilj Mirjana. Nastavni tekstovi Fakulteta za dentalnu medicnu i zdravstvo

  Dopunska literatura:
  1. Carpenito-Moyet, L.J. Handbook of nursing diagnosis. Lippincot, 2006
  2. Gomella, T.L. Neonatology. Lange, 2009.
  3. Meštrović, J. Hitna stanja u pedijatriji. Medicinska naklada , Zagreb, 2011.
   

  1.     Carpenito-Moyet, L.J. Handbook of nursing diagnosis. Lippincot, 2006

  2.     Gomella, T.L. Neonatology. Lange, 2009.

  Meštrović, J. Hitna stanja u pedijatriji. Medicinska naklada , Zagreb, 2011.
 • Nakon odslušanog predmeta student će biti osposobljen:
  • definirati potrebe za zdravstvenom njegom trudnice, rodilje i babinjače na temelju prikupljanja podataka, procjene, analize i interpretacije podataka;
  • definirati potrebe za zdravstvenom njegom novorođenčeta na temelju prikupljanja podataka, procjene, analize i interpretacije podataka;
  • educirati trudnicu, rodilju i babinjaču o prehrani, fiziološkim događajima, fizičkoj aktivnosti u svrhu promicanja i očuvanja zdravlja te prevencije bolesti u vrijeme trudnoće i nakon poroda;
  • objasniti probleme u antenatalnom, intrapartalnomte i postpartalnom razdoblju u trudnice, rodilje i babinjače na temelju prikupljanja podataka, procjene, analize i interpretacije podataka;
  • definirati i objasniti načine poroda, pripremu trudnice za porod i moguće komplikacije u porodu;
  • opisati hitna stanja u žene tijekom trudnoće i babinja/puerperija;
  • objasniti uredno postpartalno razdoblje i postpartalne komplikacije;
  • opisati fiziološke promjene u novorođenčeta u ranome novorođenačkom razdoblju te prilikom izlaska iz rodilišta;
  • definirati stanja koja zahtijevaju hitne intervencije u novorođenačkom razdoblju;
  • posjedovati znanje i vještine potrebne za rad u multidisciplinarnom timu u procesu rješavanja roblema i očuvanju zdravlja majke i novorođenčeta.
  • opisati i prepoznati adaptacijske tranzitorne promjene i razvoj komplikacija u novorođenčadi
  • objasniti tehniku dojenja i alternativne načine prehrane novorođenčeta
  • načine poticanja i očuvanja refleksa sisanja
  • objasniti skrining u novorođenčadi i način evidencije skrininga
  • objasniti imunizaciju i načine evidencije imunizacije
  • objasniti specifične pojave u babinjača
  • procijeniti potrebe novorođenčeta
  • procjeniti potrebe babinjače
  • primijeniti intervencije sukladno etičkim načelima
  • koristiti stečena znanja u utvrđivanju potreba, analizi, planiranju, provođenu zdravstvene njege i evaluaciji
  • provođenja osobne higijene novorođenčadi
  • promatranja i pravovremenog uočavanja promjena stanja novorođenčeta te razvoj komplikacija
  • provođenja sestrinske skrbi novorođenčadi
  • provođenje osobne higijene babinjača
  • sprječavanja infekcija, zaštite i rada na siguran način
  • odgovarajuće komunikacije
  • primijeniti proces sestrinske skrbi; procijeniti potrebe, postaviti ciljeve, prioritete, planirati i provesti intervencije zdravstvene njege, evaluirati učinjeno i po potrebi dopuniti i preraditi plan zdravstvene njege
  • koristiti sestrinsku dokumentaciju i pratiti ishode zdravstvene njege primjenjujući holistički pristup
  • pozitivan stav o dojenju
  • pozitivan stav o Roomin in-u
  • osjećaj odgovornosti i poštivanja privatnosti bolesnika
  • osjećaj važnosti čuvanja profesionalne tajne