blank

Ispis

Zdravstvena njega odraslih I

Napisao/la Bojan. Napisano u II. godina

 • Usvajanje znanja i vještina  zdravstvene njege bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i neuroloških bolesti. Usvojeno znanje i vještine trebaju omogućiti razumijevanje i primjenu specifičnosti zdravstvene njege kod bolesti pojedinih sustava i organa bolesnika oboljelih od bolesti unutrašnjih organa, zaraznih i neuroloških bolesti
 • Uvod u kolegij
  Prevencija za razvoj internističkih, infektoloških i neuroloških bolesti.
  Tekućine i elektroliti
  Bol
  Značenje tjelesne temperature kod bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i neuroloških bolesti.
  Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti srca i krvnih žila
  Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti dišnog sustava
  Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti mišića, zglobova i imunološkog sustava
  Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti probavnog sustava
  Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti krvi i krvotvornih organa
  Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od bolesti mokraćnog sustava
  Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od neuroloških bolesti
  Proces zdravstvene njege kod bolesnika oboljelih od infektoloških bolesti
 • Obvezatna literatura:
  1. Franković S. i sur. Zdravstvena njega odraslih, Zagreb. Medicinska naklada i HUMS, 2010.
  2. Sestrinske dijagnoze. Hrvatska Komora Medicinskih Sestara, Zagreb 2011.
  3. Juranić B, Blažević I, Mikšić Š.: Zdravstvena njega internističkih bolesnika (nastavni tekstovi), Preddiplomski studij sestrinstva, Osijek 2018.
  4. Pekić V.: Zdravstvena njega neuroloških bolesnika (nastavni tekstovi), Preddiplomski studij sestrinstva, Osijek 2018.
  5. Marendić I.: Zdravstvena njega infektoloških bolesnika (nastavni tekstovi), Preddiplomski studij sestrinstva, Osijek 2018.

  Dopunska literatura:
  1. Vrhovac B. i sur. Interna medicina. Naklada Lijevak, Zagreb 2008. (odabrana poglavlja)
  2. Rogić M. Kratki vodić za medicinske sestre. HKMS, Zagreb 2009.
  3. Harrison. Principi interne medicine/ [editors Kurt J. Isseelbacher...et al;] urednici Željko Ivančević...[ et al.] -1.hrv.izd.- Split: Placebo, 1977. ( odabrana poglavlja)
  4. Šepec S. i sur. Standardizirani postupci u zdravstvenoj njezi. HKMS, Zagreb 2010.
  5. Prlić N. Zdravstvena njega. Školska knjiga, Zagreb 2009.
  6. Broz Lj. BudisavljevićM.Franković S. Zdravstvena njega 3. Školska knjiga, Zagreb 2001.
  7. Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1995.
  8. Fučkar G. Uvod u sestrinske dijagnoze. Hrvatska udruga za sestrinsku edukaciju, Zagreb 1996.
  9. E-učenje
 • Nakon odslušanog kolegija student će:
  • prikupljati, procjenjivati, analizirati i interpretirati podatke vezane uz zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba internističkih, infektoloških i neuroloških bolesnika
  • procjeniti potrebu za zdravstvenom njegom kod bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i zaraznih bolesti
  • objasniti specifičnosti potreba za zdravstvenom njegom kod bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i zaraznih bolesti
  • planirati aktivnosti vještina sestrinske prakse prema razini značajnosti
  • provoditi planirane aktivosti u provođenju zdravstvene njege bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i zaraznih bolesti
  • analizirati planirane aktivosti u provođenju zdravstvene njege bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i zaraznih bolesti
  • evaluirati planirane aktivosti u provođenju zdravstvene njege bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i zaraznih bolesti
  • rješavati novonastale situacije u provođenju zdravstvene njege bolesnika oboljelih od internističkih, infektoloških i zaraznih bolesti
  • primjenjivati suvremena stručna znanja u skrbi za bolesnike
  • primjenjivati primjerene komunikacijske vještine u provođenju vještina sestrinske prakse
  • primjenjivati moralno etička načela u radu sa bolesnikom, njegovom obitelji te ostalim članovima tima
  • dokumentirati provedene aktivnosti u provođenju vještina sestrinske prakse
  • evaluirati i samoevaluirati učinjeno

webmail studomat