blank

Ispis

Sportska medicina

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Glavni cilj predmeta je da student usvoji znanja i vještine iz područja sportske medicine koje bi mu omogućilo bolje razumijevanje fizioloških, patofizioloških i patoloških procesa u organizmu te u skladu s time pomoglo svladavanju fizioterapijskih postupaka koji se koriste u sportskoj medicini.
 • Predmet obuhvaća sljedeće:
  - opću anatomiju (definirati i razlikovati anatomiju u sklopu morfoloških znanosti; definirati i razlikovati stupnjeve u građi ljudskog tijela; definirati pojam i praktičnu važnost anatomske orijentacije i anatomski položaj tijela, opisati i pokazati položaj triju osnovnih orijentacijskih ravnina i osi u odnosu na tijelo);
  - povezanost sporta i zdravlja, prilagodba organizma na tjelesnu aktivnost,utjecaj aerobnog vježbanja na zdravlje
  - utjecaj treninga snage na zdravlje, planiranje, programiranje i kontrola transformacijskih procesa
  - simptomi pretreniranosti,sportske povrede i prevencija povreda
  - izbor sportskih aktivnosti obzirom na zdravstvena ograničenja
  - prehrana sportaša i energetski zahtjevi sporta
  - planiranje i programiranje treninga, odmora, spavanja i prehrane sportaša,zdrava prehrana i regulacija težine, hidratizacija
  - povijest sportske medicine, prevencija ozljeđivanja, principi ozljeđivanja i klasifikacija sportskih ozljeda, prva pomoć u sportu, osnovni principi liječenja akutnih stanja ozljeda u sportu, osnovni principi liječenja kroničnih stanja ozljeda u sportu, prehrana sportaša, doping i ostala nedozvoljena sredstva u sportu.
 • Obavezna literatura:
  1. Stjepan Heimer, Rudi Čajevac i suradnici :Medicina sporta
  2. Mišigoj-Duraković, M. i sur. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Grafos, FFK, Zagreb

  Dopunska literatura:
  3. Williams C. Utjecaj prehrane na fizičku sposobnost. U: Športska medicina. Ur. Pećina M., Medicinska naklada, Zagreb, 2003, str. 38-41.
  4. Wilmore, IK i Costill DL. Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois, 2008
  5. Dragan Milanović i Stjepan Heimer: Dijagnostika treniranosti sportaša
  6. Budgett R: The overtraining syndrome. BMJ 309:465-468, 1994..
  7. Ţeljko Hraski, Branka Matković: Trener i suvremena dijagnostika
  8. Mišigoj-Duraković, M. Sastav tijela, U : Mišigoj-Duraković, M. ured. Kinantropologija - biološki aspekti vjeţbanja. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2008, str. 65-97
  9. http://www.fitness-trening.com/sportska-medicina/
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:

  • reproducirati znanje iz sportske medicine;
  • spoznati i razumjeti pozitivni utjecaj tjelesnoga vježbanja na tijelo
  • razviti integralni pristup zdravlju i bolesti i promatrati stanicu i organizam kao integrirani sustav;
  • interpretirati i objasniti normalne fiziološke te patološke obrasce bolesti kod sportaša
  • upoznati se s praktičnim posebnostima izabrane sportske aktivnosti i njenim utjecajem na motoričke i funkcionalne sposobnosti te energetske zahtjeve
  • osposobljenost za praćenje i kontrolu transformacijskih procesa vježbanja i usvajanje znanja koje će omogućiti vještine potrebne za usporedbu, i analizu dobivenih rezultata

Ispis

Specijalne teme u fizioterapiji u ginekologiji i porodiljstvu

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Usvajanje znanja potrebna za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa u području ginekologije i porodiljstva.
 • Problematika pacijentica nakon ginekoloških operativnih zahvata, kod bolova u zdjelici, anatomskih i fizioloških promjena uro-genitalnog sustava, post-menopauzalnih problema. Potreba za fizioterapijom u prekoncepcijskom periodu, za vrijeme trudnoće, poroda i u postporođajnom periodu. Uzimanje početnog statusa i primjena mjernih postupaka i testova u području ginekologije i porodiljstva, procjena pacijenata prema različitim slučajevima, izrada programa fizioterapije. Fizioterapija u porodiljstvu (antenatalna, natalna i postnatalna), osnove perinatalne fizioterapije, urogenitalna fizioterapija, postoperativna fizioterapija i rehabilitacija ginekoloških bolesnika.
 • Obavezna literatura:
  1. Klaić, I.: Specijalne teme u fizioterapiji - nastavni tekstovi, Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2001.
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:

  • prikazati problematiku i potrebu primjene fizioterapije u ginekologiji i porodiljstvu
  • planirati i primijeniti postupke fizioterapijske procjene, intervencije i evaluacije u okviru rada s ginekološkim pacijenticama, trudnicama, rodiljama i djecom;
  • opisati i interpretirati temeljnu teorijsku pozadinu, principe i sadržaje različitih koncepata fizioterapije kod navedenih skupina korisnika,
  • opisati uloge i moći odraditi zadatke fizioterapeuta u okviru zdravstvenih timova koji se bave ginekološkim pacijenticama, trudnicama, rodiljama i djecom;
  • demonstrirati temeljna znanja i vještine suradnje unutar tima.

Ispis

Zdravstvena skrb kirurškog pacijenta

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Usvajanje  dodatnih znanja potrebnih za sudjelovanje u timskom radu te profesionalno i odgovorno provođenje fizioterapije.
 • Klinički pregled kirurških bolesnika; priprema bolesnika za operaciju; postoperativna skrb. Prepoznavanje komplikacija nakon operacije i ozljede. Imobilizacije u koštano-zglobnoj kirurgiji. Neposredan postupak s bolesnikom nakon ozljeda lokomotornog sustava. Pristup bolesniku nakon pojedinih operacijskih postupaka.
 • Obavezna literatura:
  Prpić, I. i sur.: Kirurgija za medicinare, Školska knjiga 1995.
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: prepoznati i procijeniti komplikacije bolesnika nakon operacije, usvojiti metode imobilizacije u koštano-zglobnoj kirurgiji, primijeniti pravilan pristup bolesniku u postoperativnim fazama liječenja.

Ispis

Fizioterapijske vještine II

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Usvajanje znanja i vještine potrebne za planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu specifičnih fizioterapijskih koncepata sukladno potrebama korisnika.
 • Principi i postupci primjene neurorazvojnog tretmana – Bobath pedijatrijskog koncepta. Principi i postupci primjene Vojta koncepta. Principi i postupci primjene Bobath koncepta za odrasle osobe s oštećenjem središnjeg živčanog sustava. Principi i postupci primjene PNF koncepta po M. Knott.
 • Obavezna literatura:
  1. Grozdek, G., Maček. Z.: Osnove Bobath koncepcije – Interna skripta za studente 2. godine smjera fizioterapije. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1995.

  Dopunska literatura:
  1. Peath Rohlfs, B.: Efarungen mit dem Bobath – Konzept: Grundlagen, Behandlung, Fallbeispiele. Stuttgart; New York: Thieme; 1999.
  2. Bly, L., Whiteside, A.: Facilitation techniques based on NDT principles. San Antonio: Therapy Skill Builders, 1997.
  3. Bly, L.: Baby treatment based on NDT principles. San Antonio: Therapy Skill Builders, 1999.
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  • prepoznati korisnost primjene neurorazvojnog tretmana – Bobath pedijatrijskog koncepta, Vojta koncepta, Bobath koncepta za odrasle osobe s oštećenjem središnjeg živčanog sustava i PNF koncepta po M. Knott,
  • prepoznati specifične ciljeve koji se ostvaruju kroz primjenu neurorazvojnog tretmana – Bobath pedijatrijskog koncepta, Vojta koncepta, Bobath koncepta za odrasle osobe s oštećenjem središnjeg živčanog sustava i PNF koncepta po M. Knott,
  • prepoznati komponente primjene neurorazvojnog tretmana – Bobath pedijatrijskog koncepta, Vojta koncepta, Bobath koncepta za odrasle osobe s oštećenjem središnjeg živčanog sustava i PNF koncepta po M. Knott.

Ispis

Klinička praksa III

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Usvajanje znanja i vještine potrebne za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa kod različitih skupina korisnika.
 • Fizikalni čimbenici u terapiji, V-35: Elektrodijagnostički postupci koji prethode primjeni fizioterapije, elektroterapija, elektrostimulacija, termoterapija i termodijagnostika, ultrazvučna terapija, svjetlosna terapija, parafinoterapija, magnetoterapija, hidroterapija, krioterapija i kriokinetika, terapija laserom, balneologija i klimatologija.

  Terapijske vježbe u okviru fizioterapijskog procesa, V-35: aktivnosti za povećanje snage, opsega pokreta, izdržljivosti, koordinacije, motoričke kontrole i motoričkog učenja, motoričkog razvoja i motoričke sigurnosti, poboljšanje posture i respiracije, aktivnosti aerobne izdržljivosti upotrebom ergometara, stepera, utega, kolotura, hidraulike, elastičnih traka, robotike, mehaničkih ili elektromehaničkih pomagala; povećanje snage kroz aktivni pokret, aktivno potpomognuti pokret i pokret s otporom; vježbe istezanja; vježbe na terapijskoj lopti; vježbe u vodi; vježbe disanja i mišića koji sudjeluju pri disanju; strategije disanja; trening hoda, lokomocije i balansa; trening balansa i koordinacije; ergonomski trening.

  Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji: Fizioterapijska procjena kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava. Fizioterapijski proces u jedinici intenzivne njege i nakon kardiokirurškog zahvata: ugradnje elektrostimulatora srca, srčane premosnice i nakon transplantacije srca. Fizioterapijski proces kod osoba s disfunkcijom respiratornog sustava kao posljedica neuromišićnih bolesti. Fizioterapija u ortopediji: Fizioterapijska procjena: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava. Primjena ortoza i proteza kod prirođenih i stečenih ortopedskih bolesti te korištenje elektronskih pomagala i pomagala u aktivnostima svakodnevnog života pacijenta. Temeljni elementi primjene PNF koncepta u ortopediji. Fizioterapija u traumatologiji: Fizioterapijska procjena: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava. Fizioterapijski proces kod osoba koje su doživjele traumu koštano-zglobnog sustava Temeljni elementi primjene PNF koncepta u traumatologiji. Fizioterapijski proces kod osoba s puknućem mišića i puknućem ligamenata. Primjena ortoza i proteza kod amputacija, protetika donjih i gornjih udova: odabir vrste proteze, priprema za protetičku opskrbu i protetička opskrba. Fizioterapija u sportskoj medicini: Fizioterapijska procjena: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava u sportu. Fizioterapijski proces kod sindroma prenaprezanja. Temeljni elementi primjene PNF koncepta u sportskoj medicini. Primjena fizioterapijskih postupaka u prevenciji ozljeđivanja u sportu. Prva pomoć u sportu. Primjena ortoza, različitih oblika bandaža, adaptivnih i zaštitnih sredstava u fizioterapijskom procesu i procesu treninga. Fizioterapija u reumatologiji: Fizioterapijska procjena: posebni testovi i mjerni instrumenti za utvrđivanje poremećaja mišićno koštanog sustava kod reumatskih bolesti i poremećaja. Fizioterapija u neurologiji: Fizioterapijski proces u neurološkoj fizioterapiji; Temeljni elementi primjene Bobath koncepta za odrasle s oštećenjem središnjeg živčanog sustava. Fizioterapija u pedijatriji: Fizioterapijski proces kod stanja i bolesti koje utječu na normalni senzomotorički razvoj djeteta. Temeljni elementi primjene fizioterapijskih koncepata u djece: neuro-razvojni tretman prema Bobath konceptu, rana kineziološka dijagnostika i terapija prema Vojti, Halliwick koncept. Timska suradnja i edukacija roditelja i članova tima. Fizioterapija u ginekologiji s porodiljstvom: Fizioterapijski pregled i tretman kod nakon ginekoloških operativnih zahvata, kod bolova u zdjelici, anatomskih i fizioloških promjena uro-genitalnog sustava i post-menopauzalnih problema. Fizioterapija u onkologiji: Fizioterapijski proces kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti glave i vrata. Fizioterapijski proces kod osoba nakon kirurškog liječenja tumora dojke. Fizioterapijski proces kod osoba oboljelih i liječenih od tumora probavnog i reproduktivnog sustava. Fizioterapijski proces kod tumora dječje dobi. Fizioterapija u psihijatriji: Fizioterapijski proces kod neurotičnih poremećaja, afektivnih poremećaja, shizofrenije, posttraumatskog sindroma, maničnog sindroma, depresivnog sindroma, anoreksije nervoze i osoba sa psihosomatskim poremećajima. Fizioterapija u gerijatriji: Fizioterapijski proces kod starih osoba
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  • utvrditi potrebu za fizioterapijom,
  • planirati i primijeniti fizioterapijske postupke kod osoba s poremećajima i bolestima kardiovaskularnog i respiratornog sustava, te analizirati učinke fizioterapije;
  • utvrditi potrebu za fizioterapijom, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke kod osoba sa ozljedama, bolestima, oštećenjima i specifičnim stanjima mišićno-koštanog sustava te analizirati učinke fizioterapije;
  • utvrditi potrebu za fizioterapijom, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke kod osoba sa oštećenjima, ozljedama i bolestima središnjeg i perifernog živčanog sustava te analizirati učinke fizioterapije;
  • utvrditi potrebu za fizioterapijom, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke u ginekologiji i porodiljstvu, te kod odabranih skupina pedijatrijskih pacijenata i analizirati učinke fizioterapije;
  • utvrditi potrebu za fizioterapijom, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke kod osoba oboljelih i liječenih od tumorskih bolesti te analizirati učinke fizioterapije;
  • utvrditi potrebu za fizioterapijom, planirati i primijeniti fizioterapijske postupke sukladno specifičnim problemima gerijatrijske populacije i osoba oboljelih od psihijatrijskih bolesti te analizirati učinke fizioterapije;
  • demonstrirati temeljne uloge i zadatke fizioterapeuta u okviru zdravstvenih timova, te primijeniti znanja i sposobnosti suradnje unutar tima.

webmail studomat