blank

Ispis

Pedijatrija

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Upoznati studenta s temeljnim znanjem iz opće pedijatrije
  Upoznati studenta s primjenom načela pedijatrije u zdravstvenoj njezi
  Prikazati studentima ulogu medicinske sestre u liječenju pedijatrijskih bolesnika
  Upoznati studente s osobitostima tjelesnih sustava u djece
  Upoznati studente s najznačajnijim bolestima i poremećajima u djece
 • Zaštita majke i djeteta i vitalno statistički podaci važni za Hrvatsku
  Nesreće u djece
  Prehrana i poremećaji prehrane
  Anomalije i infekcije mokraćnog sustava u djece
  Bolesti novorođenčeta
  Infekcije dišnog sustava u djece
  Konvulzivni sindrom i epilepsije
  Bolesti hipofize, tiroideje i paratireoideje
  Monogenski i poligenski nasljedne bolesti, kromosomske anomalije, prenatalna oštećenja ploda, razvojne anomalije mozga i lubanje
  Tumori mozga i kraniocerebralne ozljede
  Neruromuskularne i heredodegenerarivne bolesti SŽS
  Bolesti metabolizma Ca i rahitis
  Bolesti koštanog sustava u djece
  Razvitak i osobitosti hematološkog sustava u djece
  Psihomotorni razvoj djeteta
  Osobitosti hematološkog sustava u djece
  Perinatalna oštećenja mozga – dječja moždana kljenut
  Vitamini i oligoelementi u prehrani
  Imunost i imunodeficijencije u djece
  Laboratorijska dijagnostika bolesti srca
  Novorođenačke žutice
  Antenatalna i postnatalna dijagnoza nasljednih bolesti
  Genetsko swavjetovalište
  Vručica – značaj i postupci
  Sindrom iznenadne dojenačke smrti
  Prevencija preventibilnih bolesti
  Principi reanimacije, intenzivnog nadzora, te nadzora teško bolesnog djeteta
  Prirođene i stečene srčane greške
  Sindrom kardiovaskularnog zatajenja
  ADHD
  Reumatske bolesti u djece
  Perikarditis, miokarditis, endokarditis
  Šećerna bolest u djece
  Bolesti jetara, gušterače i žuči
  Malapsorpcijski sindrom
  Bolesti crvene krvne loze
  Opstipacija
  Ulkusna bolest
  Kronične crijevne bolesti
  Bolesti zgrušavanja krvi
  Pubertet,poremećaji spolnog razvoja
  Urolitijaza u djece
  Bolesti bijele krvne loze
  Tuberkuloza u djece
  Cistična fibroza
  Ortopedski problemi dječje dobi
  Porodne ozljede u djece
  Perinatalna asfiksija
  Podjela novorođenčadi po gestacijskoj dobi i rodnoj masi-specifični problemi i zdravstvene posljedice
  Psihosomatske bolesti u djece
  Kronično bolesno dijete, pristup djetetu i obitelji
  Cijepljenje
 • Obavezna literatura:
  Mardešić D: Pedijatrija, Školska knjiga, Zagreb 2003.
  Juretić M, Balarin L: Pedijatrija za više medicinske sestre, Klinička bolnica Split, Split 1995.

  Dopunska literatura:
  Meštrović J. i sur. Hitna stanja u djece, Split 2011.
  Kliegman R.M.: Nelson Textbook of pediatrics, 18th ed. Philadelphia (PA): W.B. Saunders company.
 • Nakon odslušanih predavanja i kliničkih vježbi, te samostalnog učenja, te položenog ispita studenti će
  • objasniti temeljna načela iz područja pedijatrije
  • primijeniti načela pedijatrije u zdravstvenoj njezi bolesnika
  • prepoznati i objasniti osobitosti funkcioniranja dječjeg organizma (specifičnosti organizma u rastu i razvoju, osobitosti imunološkog sustava-reagiranje na upalne agense u različitoj dobi djeteta
  • prepoznati i objasniti osobitosti bolesti i poremećaja u djece

webmail studomat