blank

Ispis

Specijalne teme u fizioterapiji u ginekologiji i porodiljstvu

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Usvajanje znanja potrebna za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa u području ginekologije i porodiljstva.
 • Problematika pacijentica nakon ginekoloških operativnih zahvata, kod bolova u zdjelici, anatomskih i fizioloških promjena uro-genitalnog sustava, post-menopauzalnih problema. Potreba za fizioterapijom u prekoncepcijskom periodu, za vrijeme trudnoće, poroda i u postporođajnom periodu. Uzimanje početnog statusa i primjena mjernih postupaka i testova u području ginekologije i porodiljstva, procjena pacijenata prema različitim slučajevima, izrada programa fizioterapije. Fizioterapija u porodiljstvu (antenatalna, natalna i postnatalna), osnove perinatalne fizioterapije, urogenitalna fizioterapija, postoperativna fizioterapija i rehabilitacija ginekoloških bolesnika.
 • Obavezna literatura:
  1. Klaić, I.: Specijalne teme u fizioterapiji - nastavni tekstovi, Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2001.
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:

  • prikazati problematiku i potrebu primjene fizioterapije u ginekologiji i porodiljstvu
  • planirati i primijeniti postupke fizioterapijske procjene, intervencije i evaluacije u okviru rada s ginekološkim pacijenticama, trudnicama, rodiljama i djecom;
  • opisati i interpretirati temeljnu teorijsku pozadinu, principe i sadržaje različitih koncepata fizioterapije kod navedenih skupina korisnika,
  • opisati uloge i moći odraditi zadatke fizioterapeuta u okviru zdravstvenih timova koji se bave ginekološkim pacijenticama, trudnicama, rodiljama i djecom;
  • demonstrirati temeljna znanja i vještine suradnje unutar tima.

webmail studomat