blank

Ispis

Sportska medicina

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Glavni cilj predmeta je da student usvoji znanja i vještine iz područja sportske medicine koje bi mu omogućilo bolje razumijevanje fizioloških, patofizioloških i patoloških procesa u organizmu te u skladu s time pomoglo svladavanju fizioterapijskih postupaka koji se koriste u sportskoj medicini.
 • Predmet obuhvaća sljedeće:
  - opću anatomiju (definirati i razlikovati anatomiju u sklopu morfoloških znanosti; definirati i razlikovati stupnjeve u građi ljudskog tijela; definirati pojam i praktičnu važnost anatomske orijentacije i anatomski položaj tijela, opisati i pokazati položaj triju osnovnih orijentacijskih ravnina i osi u odnosu na tijelo);
  - povezanost sporta i zdravlja, prilagodba organizma na tjelesnu aktivnost,utjecaj aerobnog vježbanja na zdravlje
  - utjecaj treninga snage na zdravlje, planiranje, programiranje i kontrola transformacijskih procesa
  - simptomi pretreniranosti,sportske povrede i prevencija povreda
  - izbor sportskih aktivnosti obzirom na zdravstvena ograničenja
  - prehrana sportaša i energetski zahtjevi sporta
  - planiranje i programiranje treninga, odmora, spavanja i prehrane sportaša,zdrava prehrana i regulacija težine, hidratizacija
  - povijest sportske medicine, prevencija ozljeđivanja, principi ozljeđivanja i klasifikacija sportskih ozljeda, prva pomoć u sportu, osnovni principi liječenja akutnih stanja ozljeda u sportu, osnovni principi liječenja kroničnih stanja ozljeda u sportu, prehrana sportaša, doping i ostala nedozvoljena sredstva u sportu.
 • Obavezna literatura:
  1. Stjepan Heimer, Rudi Čajevac i suradnici :Medicina sporta
  2. Mišigoj-Duraković, M. i sur. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Grafos, FFK, Zagreb

  Dopunska literatura:
  3. Williams C. Utjecaj prehrane na fizičku sposobnost. U: Športska medicina. Ur. Pećina M., Medicinska naklada, Zagreb, 2003, str. 38-41.
  4. Wilmore, IK i Costill DL. Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois, 2008
  5. Dragan Milanović i Stjepan Heimer: Dijagnostika treniranosti sportaša
  6. Budgett R: The overtraining syndrome. BMJ 309:465-468, 1994..
  7. Ţeljko Hraski, Branka Matković: Trener i suvremena dijagnostika
  8. Mišigoj-Duraković, M. Sastav tijela, U : Mišigoj-Duraković, M. ured. Kinantropologija - biološki aspekti vjeţbanja. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2008, str. 65-97
  9. http://www.fitness-trening.com/sportska-medicina/
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:

  • reproducirati znanje iz sportske medicine;
  • spoznati i razumjeti pozitivni utjecaj tjelesnoga vježbanja na tijelo
  • razviti integralni pristup zdravlju i bolesti i promatrati stanicu i organizam kao integrirani sustav;
  • interpretirati i objasniti normalne fiziološke te patološke obrasce bolesti kod sportaša
  • upoznati se s praktičnim posebnostima izabrane sportske aktivnosti i njenim utjecajem na motoričke i funkcionalne sposobnosti te energetske zahtjeve
  • osposobljenost za praćenje i kontrolu transformacijskih procesa vježbanja i usvajanje znanja koje će omogućiti vještine potrebne za usporedbu, i analizu dobivenih rezultata

webmail studomat