blank

Ispis

Zdravstvena skrb kirurškog pacijenta

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

  • Usvajanje  dodatnih znanja potrebnih za sudjelovanje u timskom radu te profesionalno i odgovorno provođenje fizioterapije.
  • Klinički pregled kirurških bolesnika; priprema bolesnika za operaciju; postoperativna skrb. Prepoznavanje komplikacija nakon operacije i ozljede. Imobilizacije u koštano-zglobnoj kirurgiji. Neposredan postupak s bolesnikom nakon ozljeda lokomotornog sustava. Pristup bolesniku nakon pojedinih operacijskih postupaka.
  • Obavezna literatura:
    Prpić, I. i sur.: Kirurgija za medicinare, Školska knjiga 1995.
  • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: prepoznati i procijeniti komplikacije bolesnika nakon operacije, usvojiti metode imobilizacije u koštano-zglobnoj kirurgiji, primijeniti pravilan pristup bolesniku u postoperativnim fazama liječenja.

webmail studomat