blank

Ispis

Fizioterapija u neurologiji i psihijatriji

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Usvajanje znanja i temeljne vještine potrebne za planiranje i provođenje fizioterapijskog procesa u području neurologije, psihijatrije i gerijatrije.
 • Fizioterapija u neurologiji: Fizioterapijski proces u neurološkoj fizioterapiji. Neurofiziološki temelji u neurološkoj fizioterapiji, hijerarhijska i paralelna organizacija središnjeg živčanog sustava, centralni kontrolni posturalni mehanizam, karakteristike normalnog pokreta, Normalne automatske posturalne reakcije, reakcije balansa, voljni i automatizirani pokreti, funkcionalni pokret. Analiza komponenti normalnog pokreta i motoričke aktivnosti: ležeći, sjedeći i stojeći posturalni set, te aktivnosti transfera između posturalnih setova i kompleksnih funkcionalnih aktivnosti. Funkcionalne razine osobe prema klasifikaciji ICF-a (WHO, 2001). Temeljni prinicipi primjene fizioterapijskih koncepata u odraslih osoba s neurološkim oštećenjem. Bobath koncept kod odraslih osoba sa centralnim oštećenjima; pregled, analiza, tretman i evaluacija. Specifičnosti pregleda i tretmana osoba s hemiplegijom ili hemiparezom, te osoba s kraniocerebralnim ozljedama, problemi spastičnosti i asociranih reakcija, problem kompenzacija, specifičnosti tretmana osoba s Mb. Parkinsonom i osoba s multiplom sklerozom, specifičnosti fizioterapije u osoba sa spinalnim ozljedama, fizioterapija u osoba s perifernim lezijama, fizioterapija u osoba s neuromišićnim bolestima.
  Fizioterapija u psihijatriji: Fizioterapijski proces kod neurotičnih poremećaja, afektivnih poremećaja, shizofrenije, posttraumatskog sindroma, maničnog sindroma, depresivnog sindroma, anoreksije nervoze i osoba sa psihosomatskim poremećajima.
  Fizioterapija u gerijatriji: Specifičnosti fizioterapijskog procesa u gerijatriji, te specijalni aspekti grupne fizioterapije.
 • Obavezna literatura:
  1. Grozdek, G., Maček. Z.: Osnove Bobath koncepcije – Interna skripta za studente 2. godine smjera fizioterapije. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1995.
  2. Grozdek, G., Maček, Z.: Utjecaj programa neurofacilitacijske terapije na promjene nekih svakodnevnih motoričkih aktivnosti u osoba s teškim ozljedama mozga. Fizioterapija 3 (1); 23 – 33.

  Dopunska literatura:
  1. Judaš. M., Kostović, I.: Temelji neuroznanosti. Zagreb: MD; 1997 (odabrana poglavlja)
  2. Edwards, S.: Neurological Psysiotherapy: A Problem – Solving Approach. London: Churchill Livingstone; 2000 (odabrana poglavlja).
  3. Davies, P. M.: Right in the Middle. Berlin: Springer – Verlag; 1990.
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:

  • definirati i prepoznati normalni pokret,
  • prepoznati problem u funkciji osobe analizirajući komponente pokreta u cilju dobivanja adekvatne funkcionalne razine prema klasifikaciji ICF-a (WHO, 2001.),
  • procijeniti i primijeniti temeljna znanja i vještine facilitacije i proprioceptivne stimulacije normalnog pokreta kod osoba kod kojih postoji potreba dobivanja adekvatne funkcionalne razine,
  • razumjeti, opisati, planirati i primijeniti određene fizioterapijske postupke kod osoba s oštećenjima, bolestima i ozljedama središnjeg i perifernog živčanog sustava, kao i kod osoba s neuro-mišićnim bolestima,
  • prepoznati specifičnosti različitih koncepata i modela fizioterapije kod odraslih osoba s neurološkim oštećenjima, bolestima i ozljedama,
  • opisati oblike poremećenog ponašanja i utjecaj oblika ponašanja na pokret i funkciju,
  • planirati i primijeniti fizioterapijske postupke kod osoba s psihijatrijskim poremećajima,
  • planirati i primijeniti fizioterapijske postupke u odnosu na specifičnosti problematike gerijatrijske populacije,
  • poticati i planirati optimalnu tjelesnu, mentalnu i socijalnu neovisnost primjenom fizioterapijskih postupaka kod osoba starije dobi,
  • prepoznati uloge i zadatke fizioterapeuta u okviru zdravstvenih timova koji se bave neurološkim, psihijatrijskim i gerijatrijskim problemima,
  • demonstrirati temeljna znanja i vještine suradnje unutar tima,
  • aktivno sudjelovati u timskom radu.

webmail studomat