blank

Ispis

Fizioterapijske vještine II

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Usvajanje znanja i vještine potrebne za planiranje i programiranje fizioterapijskog procesa te odabir i primjenu specifičnih fizioterapijskih koncepata sukladno potrebama korisnika.
 • Principi i postupci primjene neurorazvojnog tretmana – Bobath pedijatrijskog koncepta. Principi i postupci primjene Vojta koncepta. Principi i postupci primjene Bobath koncepta za odrasle osobe s oštećenjem središnjeg živčanog sustava. Principi i postupci primjene PNF koncepta po M. Knott.
 • Obavezna literatura:
  1. Grozdek, G., Maček. Z.: Osnove Bobath koncepcije – Interna skripta za studente 2. godine smjera fizioterapije. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 1995.

  Dopunska literatura:
  1. Peath Rohlfs, B.: Efarungen mit dem Bobath – Konzept: Grundlagen, Behandlung, Fallbeispiele. Stuttgart; New York: Thieme; 1999.
  2. Bly, L., Whiteside, A.: Facilitation techniques based on NDT principles. San Antonio: Therapy Skill Builders, 1997.
  3. Bly, L.: Baby treatment based on NDT principles. San Antonio: Therapy Skill Builders, 1999.
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  • prepoznati korisnost primjene neurorazvojnog tretmana – Bobath pedijatrijskog koncepta, Vojta koncepta, Bobath koncepta za odrasle osobe s oštećenjem središnjeg živčanog sustava i PNF koncepta po M. Knott,
  • prepoznati specifične ciljeve koji se ostvaruju kroz primjenu neurorazvojnog tretmana – Bobath pedijatrijskog koncepta, Vojta koncepta, Bobath koncepta za odrasle osobe s oštećenjem središnjeg živčanog sustava i PNF koncepta po M. Knott,
  • prepoznati komponente primjene neurorazvojnog tretmana – Bobath pedijatrijskog koncepta, Vojta koncepta, Bobath koncepta za odrasle osobe s oštećenjem središnjeg živčanog sustava i PNF koncepta po M. Knott.

webmail studomat