blank

Ispis

Psihijatrija i neurologija

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Usvajanje znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline.
 • Neurologija Osnove neuroanatomije, neurološka dijagnostika, osnove neurofiziologije, svijest i više živčane funkcije, patofiziologija poremećaja motoričkog sustava, sindromi povišenog intrakranijskog tlaka i meningealne iritacije, epilepsija, cerebrovaskularne bolesti, tumori mozga i kralježnične moždine, bolesti ekstrapiramidnog sustava, neuromuskularne bolesti, demijelinizacijske bolesti, upalne bolesti središnjeg i perifernog živčanog sustava, funkcionalne glavobolje, zatvorene kraniocerebralne ozljede, malformacije središnjeg živčanog sustava, neurokranijuma i spinalnog kanala, izabrana poglavlja iz neuropedijatrije, klinički sindromi autoričkih poremećaja kranijskih živaca, kompresivna oštećenja perifernih živaca, klinički sindromi poremećene koordinacije i oštećenja vestibularne funkcije.
  Psihijatrija Definicija psihijatrije, pojam duševnog zdravlja i duševne bolesti, teorije duševnog zdravlja, bolesti i ličnosti, povijest i razvoj psihijatrije, sadržaji psihijatrijske struke, aktivnosti psihijatrijske struke, organizacija psihijatrijske zaštite i unapređenje duševnog zdravlja, psihijatrijska skrb (pojam, sadržaji i oblici), opća psihopatologija (mentalni sadržaji), psihički status, organski poremećaji, poremećaji ovisnosti, shizofreni poremećaji, afektivni poremećaji, neurotski poremećaji, somatomorfni poremećaji, poremećaji ponašanja, poremećaji ličnosti, duševna zaostalost, oblici skrbi pojedinih bolesti.
 • Obavezna literatura:
  1. Poeck, K.: Neurologija. Zagreb: Školska knjiga, 1994.
  2. Brinar, V. i sur.: Neurologija. Zagreb: Školska knjiga, 1997.
  3. Rak, D.: Odabrana poglavlja iz psihijatrije – nastavni tekstovi. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 1998.
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  opisati patofiziologiju bolesti neurološkog sustava i poremećaja motoričkog sustava,
  opisati kliničku sliku neuroloških bolesti, imenovati, prepoznati i opisati dijagnostičke postupke u neuroloških bolesti i poremećaja te mogućnosti liječenja,
  opisati pojmove duševnog zdravlja i duševne bolesti, prepoznati i razumjeti teorije duševnog zdravlja,
  objasniti pojam psihijatrijske skrbi, imenovati, prepoznati i opisati mogućnosti liječenja psihopatoloških poremećaja, organskih poremećaja, poremećaja ovisnosti, shizofrenih poremećaja, afektivnih poremećaja, neurotskih poremećaja, somatomorfnog poremećaja, poremećaja ponašanja, poremećaja ličnosti,
  opisati postupke zbrinjavanja i zaštite zdrave i bolesne djece,
  opisati i prepoznati normalni psihomotorni razvoj djeteta, razumjeti psihološku reakciju djece na bolest,
  imenovati, prepoznati i opisati dijagnostičke postupke i mogućnosti liječenja bolesti i poremećaja dječje dobi,
  opisati patofiziologiju nastanka i kliničku sliku tumorskih bolesti,
  imenovati, prepoznati i opisati dijagnostičke postupke tumorskih bolesti te mogućnosti i posljedice liječenja.

webmail studomat