blank

Ispis

Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo

Napisao/la Andrija. Napisano u III. godina

 • Usvajanje temeljnih znanja o zakonskoj regulativi zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj.
 • Organizacija zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Prikaz i primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju te pod-zakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o zdravstvenom osiguranju. Prikaz i primjena Zakona o zaštiti prava pacijenta, te analiza načela promicanja prava pacijenta. Prikaz i primjena Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima te pod-zakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima. Prikaz i primjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti i pod-zakonskih propisa donesenih na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
 • Obavezna literatura:
  1. Zakon o zdravstvenom osiguranju :"Narodne novine", broj 94/01, 88/02, 149/02, 117/03, 30/04 i 177/04
  2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti :"Narodne novine", broj 121/03
  3. Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima: "Narodne novine", broj 121/03 i 177/04
  4. Zakon o zaštiti prava pacijenata "Narodne novine", broj 169/04
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: diskutirati o organizaciji zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj, kritički analizirati primjenu zakona, diskutirati o potrebi zakonskog reguliranja fizioterapijske djelatnosti.

webmail studomat