Ispis

Promicanje zdravlja i primarna zdravstvena zaštita

Napisao/la Bojan. Napisano u III. godina

 • Student će upoznati opća načela promicanja zdravlja i rada primarne zdravstvene zaštite te biti osposobljen da samostalno analizira opće pokazatelje te sudjeluje u specifičnim analizama i razvoju intervencija u promicanju zdravlja te primarnoj zdravstvenoj zaštiti
 • Koncept primarne zdravstvene zaštite. Osnovni principi PZZ. Dostupnost. Specifičnosti zdravstvene zaštite posebnih skupina: trudnice, djeca, školska djeca i mladež, stare osobe, osobe s posebnim potrebama,  radnici…. Analize i planiranja u zdravstvu. Organizacija i menadžment u PZZ. Izvori financiranja, njihovo korištenje i raspodjela.
 • Obvezna literatura:
  1.    Kovačić L. i sur. Organizacija zdravstvene zaštite. Medicinska naklada. Zagreb, 2004. Odabrana poglavlja
  2.    Puntarić D.  Ropac D. i sur. Javno zdravstvo, Medicinska naklada, Zagreb, 2015.
  • razumjeti organizaciju primarne zdravstvene zaštite
  • evaluirati pružanje zdravstvene njege u zajednici.