blank

Ispis

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

Napisao/la Bojan. Napisano u III. godina

 • Cilj predmeta je usvajanje temeljnog znanja i vještina iz reanimatologije kao sastavnog dijela cjelokupne zdravstvene zaštite. Prepoznavanje postojanja znakona života, njihov izostanak te hitna medicinska pomoć dio su temeljnih stručnih znanja svih zdravstveni radnika, bez obzira u kojem dijelu sustava zdravstva djeluju, svatko na razini svoje stručne osposobljenosti i opremljenosti. S obzirom na veliku važnost urgentnih stanja za ishod liječenja bolesnika, studenti trebaju uvježbati osnovne vještine koje se primjenjuju u hitnoj medicini, a koje su „conditio sine qua non” osmišljenog i uspješnog čuvanja života koji je ugrožen nesretnim slučajem ili naglom bolešću.
  Cilj je prenijeti studentima osnove reanimacijskih postupaka kao temeljnog znanja svih medicinskih djelatnika. Stjecanje specifičnih znanja iz područja predmeta podijeljeno je u područja anesteziologije i intenzivnog liječenja. Poseban je naglasak na trajnom praćenju životnih funkcija zdravih i kritično oboljelih, na načinima prepoznavanja promjena vitalnih funkcija i specifičnostima skrbi kod životno ugroženih i intenzivnih bolesnika.
  U skladu s time namjera je osposobiti studente da nauče pravodobno:
  1. prepoznati razvoj životno opasnog stanja;
  2. ukloniti prijeteći uzrok smrti (spriječiti gušenje, provesti mjere oživljavanja u slučaju srčanog zastoja i zastoja disanja);
  3. spriječiti nepoželjne komplikacije (produbljivanje šoka, razvoj infekcije);
  4. procijeniti stanje pacijenta i poduzeti odgovarajuće hitne mjere u tipičnim hitnim stanjima.
  5. upoznavanje s tehnikama neinvazivnog i invazivnog monitoringa vitalnih funkcija
  6. procijeniti bol kao vitalni znak i upoznati postupke u njegovoj procjeni i liječenju akutne i kronične boli.
  Kolegij naglasak stavlja na ulogu medicinske sestre u hitnim stanjima i jedinicama intenzivnog liječenja, a obuhvaća i specifičnosti rada i sudjelovanja medicinske sestre u perioperacijskim postupcima.
 • Povijest anesteziologije
  Perioperacijska prehrana
  Prijeanestezijski pregled i priprema bolesnika za anesteziju i kirurški zahvat
  ASA-klasifikacija bolesnika
  Hemodinamski monitoring u anesteziji
  Indukcija u anesteziji: Intravenski i inhalacijski anestetici. Mišićni relaksansi. Opijati
  Komplikacije opće i regionalne anestezije
  Poslijeanestezijska skrb
  Regionalna anestezija. Neuroaksijalna anestezija
  Periferni nervni blokovi
  Srčani zastoj - kardiopulmonalna reanimacija – uloga pojedinih članova tima
  Postupci osnovnog održavanja života (BLS) i automatska vanjska defibrilacija (AED)
  Osnovne i napredne mjere održavanja dišnog puta
  Prepoznavanje ritmova srčanog zastoja
  Defibrilacija
  Postupci neposrednog održavanja života (ILS)
  Opskrba politraumatiziranog bolesnika
  Postupci pri neurotraumi (mini neurološki pregled, AVPU skala)
  Akutna respiratorna insuficijencija
  Primjena kisika kod kritično oboljelog
  Intenzivno liječenje bolesnika
  Mehanička ventilacija
  Dekompenzacja srca, Kardiogeni šok, AIM                                    
  Zatajivanje srca i krvotoka. Kardiogeni šok. Infarkt srca, poremećaji provođenja
  Šok, sepsa i sindrom višeorganskog zatajivanja
  Akutna bol
  Kronična bol
  Sustav procjene boli kao vitalnog znaka u specifičnim skupinama bolesnika
  Akupunktura i drugi postupci u liječenju boli                    
  EWS skoring sistem (rano prepoznavanje životno ugroženog bolesnika u bolničkim uvjetima)
  Transport vitalno ugroženog bolesnika
  Postavljanje perifernog venskog puta u hitnom stanjima,
  Sudjelovanje u postavljanju centralnog venskog puta
 • Obvezna lteratura:
  1.    K. Sakic Zdravčević, i sur., Anesteziologija,reanimatologija i intenzivno liječenje (skripta-nastavni tekst) Fakultet  za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta J. J.  Strossmayera u Osijeku,Osijek, 2018.
  2.    K. Sakic Zdravčević, i sur.Klinička anesteziologija,reanimatologija i intenzivno liječenje, sveučilišni udžbenik,  Medicinski fakultet Sveučilišta J. J.  Strossmayera u Osijeku, Katedra za anesteziologiju, reanimaciju i intenzivno liječenje, Osijek, 2008.
  3.    Smjernice ERC za napredno održavanje života 2010.
  4.    Kvolik S, Lovrić I. Suvremeni pristup ranom liječenju politraumatiziranog bolesnika.(priručnik) Medicinski fakultet Osijek. 2012
  5.    Zapisi  s predavanja

  Dopunska literatura:
  Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  1.    Šakić i sur.: Regionalna anestezija i analgezija, Medicinska naklada, Zagreb, 2012.
  2.    Šakić i sur.: Autotransfuzija, tromboprofilaksa i perioperacijsko krvarenje, Medicinska naklada, Zagreb, 2012.
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • prepoznati i poduzeti odgovarajuće postupke u životno ugroženog pacijenta, uključujući i pacijenta u zastoju životnih funkcija;
  • skrb kod kritično oboljelih i respiracijski ugroženih bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja.
  • Postupci monotoringa, prepoznavanje vitalnih znakova, akutna i kronična bol
  • Prepoznati posebitosti u njezi kritično oboljelog, dijagnostičkim,i terapijskim postupcima u jedinici intenzivnog liječenja
  • sudjelovanje u pripremi bolesnika za anesteziološke postupke;
  • procijena učinka anestezije, sudjelovanje u poslijeanestezijskoj skrbi

webmail studomat