blank

Ispis

Metode zdravstvenog odgoja i promocije zdravlja

Napisao/la Bojan. Napisano u III. godina

 • Uvesti studenta u metode zdravstvenog odgoja kao specifičnost rada medicinske sestre prvostupnice.
  Osposobiti studenta za utvrđivanje zdravstveno-odgojnih potreba pojedinca i skupina, planiranje zdravstveno-odgojnih aktivnosti, provođenje programa zdravstvenog odgoja, pomoć pojedincima i skupinama u korištenju vlastitih resursa za zdravlje. Osposobiti studenta za provođenje aktivnosti usmjerenih unapređenju zdravlja.
 • Zdravstveno ponašanje i zdravlje. Unapređenje zdravlja i zdravstveni odgoj. Metode učenja i poučavanja. Didaktičke osnove organiziranih oblika zdravstvenog odgoja i obrazovanja. Rad s pojedincem i obitelji, malom grupom i zajednicom. Medicinska sestra – zdravstveni edukator. Sustavno planiranje zdravstvenog odgoja kao dio procesa zdravstvene njege.
  Praktični dio nastave (vježbe) slijedi teme teorijske nastave
  Praktični dio nastave (vježbe) slijedi teme teorijske nastave.
 • Obvezna literatura:
  1.    Plužarić J. Nastavni tekstovi, 2017.
  2.    Barath A. Kultura odgoj i zdravlje, Viša medicinska škola, katedra za psihologiju, Zagreb 1995.
  3.    Zarevski, P.Psihologija pamćenja i učenja, Zagreb 2007
  4.    Jakšić, Ž. Kovačić, L. Socijalna medicina, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.

  Dopunska literatura:
  1.    LEMON, poglavlje 1.,  Život, zdravlje i okolina, 1996.
  2.    LEMON, poglavlje 5., Zdravstveno obrazovanje i prosvjećivanje, 1996.
  • objasniti osnovne metode učenja i poučavanja;
  • primijeniti didaktička načela u provođenju zdravstvenog odgoja;
  • procijeniti zdravstveno-odgojne potrebe pojedinca i skupina;
  • planirati zdravstveno-odgojne aktivnosti pojedinca i skupina;
  • provoditi programe zdravstvenog odgoja pojedinca i skupina;
  • provoditi aktivnosti usmjerene prema unapređenju zdravlja.

webmail studomat