Ispis

Palijativna zdravstvena njega

Napisao/la Bojan. Napisano u III. godina

 • Studentu će biti prenesena osnovna načela, filozofija i organizacija palijativne zdravstvene njege.
  Student će biti osposobljen za procjenu potreba, planiranje, provođenje i evaluaciju zdravstvene njege u zadnjem stadiju života tijekom boravka u bolnici, hospiciju i kući, kao i pružanje potpore obitelji tijekom bolesti i žalovanja.
 • Definicije i osnovni pojmovi u palijativnoj skrbi. Načela i filozofija palijativne njege. Povijest hospicija i palijativne skrbi. Organizacija palijativne skrbi. Pomoć pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba umirućih bolesnika. Postupci rješavanja i ublažavanja neugodnih simptoma i patnje bolesnika. Autonomija i dostojanstvo bolesnika. Odnos medicinska sestra-bolesnik. Komunikacija s umirućim bolesnikom i njegovom obitelji. Potpora obitelji tijekom bolesti i žalovanja. Etička pitanja u palijativnoj njezi.
 • Obvezna literatura:
  1.    Brkljačić M, Šamija M, Belev B, Strnad M, Čengić T. Palijativna medicina – Temeljna načela i organizacija; Klinički pristup terminalnom bolesniku; Medicinska etika. Markulin d.o.o., Sveučilište u Rijeci, Zaklada onkologija 2013.
  2.    Mikšić Š.: Palijativna zdravstvena njega (nastavni tekstovi), Preddiplomski studij sestrinstva, Osijek  2018./19.
  3.    Bijela knjiga o standardima i normativima za hospicijsku i palijativnu skrb u Europi. Preporuke Europskog udruženja za palijativnu skrb 2010.
  4.    Strateški plan razvoja palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014. do 2016. godine.
  5.    Lughton J., Kindlen M.: Palijativna njega - uloga sestrinstva, Churchill Livingstone, Edinburgh 1999.
  6.    Kadović M., Abou Aldan D. (etc.): Sestrinske dijagnoze II, HKMS, Zagreb, 2013.
  7.    Šepec S., Kurtović M. (etc.): Sestrinske dijagnoze, HKMS, Zagreb, 2011.
  8.    Vučevac V, Franinović MJ,Krznarić Ž, Braš M, Đorđević V (2016)Uspostava sustava palijativne skrbi u Republici Hrvatskoj. Medix119-120:78-81.

  Dopunska literatura:
  1.    Đorđević V, Braš M, Brajković L.: Palijativna skrb: Mostovi nade i čovječnosti, Roketa, Zagreb 2012.
  2.    Đorđević V, Braš M, Brajković L.: Osnove palijativne medicine. Medicinska naklada, Zagreb 2013.
  3.    Jušić, A. i sur: Hospicij i palijativna skrb, Školska knjiga, Zagreb 1995.
  4.    Jušić, A. i sur.: Bioetika u teoriji i praksi, Nakladni zavod Globus, 2001.
  5.    Havelka M., Despot Lučanin J.: Komunikacija s teško bolesnim osobama i njihovim obiteljima. U: Komunikacijske vještine u zdravstvu, Jastrebarsko, 2010.
  6.    Saunders C., Sykes N.: Palijativna skrb u završnom stadiju maligne bolesti, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
  • objasniti filozofiju i načela palijativne zdravstvene njege;
  • razlikovati organizacijske oblike i razine palijativne skrbi;
  • usporediti osnovna obilježja palijativne njege u bolnici, hospiciju i zajednici;
  • procijeniti potrebe, planirati, provoditi i evaluirati palijativnu zdravstvenu njegu;
  • primijeniti postupke rješavanja i ublažavanja simptoma i patnje bolesnika;
  • organizirati profesionalnu i socijalnu potporu bolesniku i njegovoj obitelji;
  • komentirati etička pitanja u palijativnoj njezi.