blank

Ispis

Zdravstvena njega osoba s posebnim potrebama

Napisao/la Bojan. Napisano u III. godina

 • Cilj je upoznavanje studenta s problematikom pristupa osobama s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u skladu sa suvremenim pristupima ovoj populaciji. Student će biti osposobljen za prikupljanje podataka, planiranje, provođenje i evaluaciju zdravstvene njege te  sudjelovati u radu kao član multidisciplinarnog tima.
 • Invaliditet i društvo; Terminologija; Modeli pristupa osobama s invaliditetom; Uzroci i prevencija invaliditeta; Osobe s invaliditetom tijekom povijesti; Odnos prema osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj; Oblici skrbi za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju; Nacionalna strategija za osobe s invaliditetom s naglaskom na područje zdravstvene zaštite; Međunarodne klasifikacije i invaliditet; Kvaliteta života osoba s invaliditetom;
  Prava osoba s invaliditetom iz sustava zdravstvene skrbi; Programi u radu s osobama s invaliditetom;
  Zdravstvena njega osobe s invaliditetom u obitelji; Proces zdravstvene njege u skrbi s osobama s invaliditetom (procjena, planiranje, provođenje, evaluacija); Specifičnost pristupa u provedbi zdravstvene njege u osobe s ispodprosječnim intelektualnim funkcioniranjem; Autizam; Osobe s oštećenjem vida; Osobe s oštećenjem sluha; Osobe s motoričkim poremećajima; Pomagala za osobe s invaliditetom; Dijete s neurorizikom; Uloga medicinske sestre u radu s djetetom s teškoćama u razvoju u obitelji; Uloga sestre u timu rane intervencije i rehabilitacije; Kvaliteta života osoba s invaliditetom; Etički aspekti skrbi za osobe s invaliditetom; Holistički pristup u radu s osobama s invaliditetom; Prevencija invaliditeta i promocija zdravlja; Mentalno zdravlje osoba s invaliditetom - uloga medicinske sestre.
 • Obvezna literatura:
  1.    Pavić, J.: Zdravstvena njega osoba s invaliditetom, Zagreb, Zdravstveno veleučilište, 2014.

  Dopunska literatura:
  1.    Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine, Narodne novine, br. 63/07.    
  2.    Šegota, I.: Gluhi i znakovno medicinsko nazivlje: kako komunicirati s gluhim pacijentom, Medicinska naklada, Zagreb 2010.
  • primijeniti primjeren pristup u skladu sa specifičnim potrebama osoba s invaliditetom;
  • razumjeti načine pristupa specifičnostima oštećenja u osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju;
  • utvrditi potrebe, planirati, provoditi  i evaluirati zdravstvenu njegu
  • provoditi specifične intervencije kao član multidisciplinarnog pristupa u radu s osobama s invaliditetom i djecom s teškoćama u razvoju
  • promovirati suvremene pristupe radu s osobama s invaliditetom u cilju podizanja kvalitete življenja.

webmail studomat