blank

Ispis

Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika

Napisao/la Bojan. Napisano u III. godina

 • Cilj kolegija je naučiti studenta da razumije stajališta koja se odnose na promociju mentalnog zdravlja i pomoć osobama i njihovim obiteljima u suočavanju s psihičkim poremećajima; osposobiti ga za vještine potrebne za prikupljanje podataka, planiranje i provođenje zdravstvene njege i evaluaciju ishoda; dati mu osnovno teoretsko znanje i razumijevanje tehnika pregovaranja, grupne terapije i specifičnih intervencija u kriznim stanjima te ga osposobiti da funkcionira kao kompetentni član multidisciplinarnog tima.
 • Definicija zdravstvene njege i mentalnog zdravlja.
  Etički aspekti i dileme zdravstvene njege bolesnika s mentalnim poremećajem.
  Organizacija zdravstvene skrbi za bolesnike s problemima mentalnog zdravlja.
  Uloga medicinske sestre u zdravstvenoj njezi bolesnika s mentalnim poremećajem.
  Uloga i kompetencije sestrinstva u mentalnom zdravlju.
  Važnost komunikacije u zdravstvenoj njezi bolesnika s mentalnim poremećajem.
  Prihvaćanje bolesnika s metalnim poremećajem.
  Proces zdravstvene njege bolesnika s mentalnim poremećajem.
  Uporaba teorijskih modela u procesu zdravstvene njege u mentalnom zdravlju
  (V. Henderson, H. Peplau, D. Orem, G. W. Stuart, Roy C.).
  Dokumentacija zdravstvene njege.
  Terapijske intervencije u zdravstvenoj njezi.
  Karakteristike terapijske komunikacije.
  Procjena simptoma, znakova duševnih poremećaja, čimbenika rizika i potreba za zdravstvenom skrbi.
  Zdravstvena zaštita i akutna psihijatrijska stanja.
  Proces zdravstvene njege u ovisnosti o psihoaktivnim tvarima.
  Proces zdravstvene njege bolesnika ovisnih o alkoholu.
  Proces zdravstvene njege bolesnika s organski uzrokovanim mentalnim poremećajima.
  Proces zdravstvene njege bolesnika sa shizofrenijom i shizofreniji sličnim poremećajima.
  Proces zdravstvene njege bolesnika s depresijom.
  Proces zdravstvene njege bolesnika s manijom.
  Proces zdravstvene njege bolesnika sa suicidalnim ponašanjem.
  Proces zdravstvene njege bolesnika s nasilničkim ponašanjem.
  Proces zdrvastvene njege bolesnika s anksioznim poremećajem.
  Proces zdrvastvene njege bolesnika s poremećajem hranjenja.
  Proces zdravstvene njege poremećaja u razvojnom razdoblju.
  Proces zdrvatvene njege bolesnika s poremećajem osobnosti.
  Proces zdravstvene njege osoba starije životne dobi s mentalnim poremećajem.
  Uloga medicinske sestre u psihosocijalnoj rehabilitaciji.
  Značaj i uloga sestrinstva u psihofarmakoterapiji.
  Timski rad.
  Socioterapijske tehnike rada.
  Terapijska zajednica.
  Promicanje mentalnog zdravlja.
  Razvoj zdravstvene njege bolesnika s mentalnnim poremećajem.
  Sadržaj kolegija, uključujući i praktično znanje stečeno na praktičnim vježbama, usmjeren je na duševno zdravlje i bolest, a nadogradnja je sadržajima koje su studenti stekli u psihološkoj grupi kolegija. Unapređenje duševnog zdravlja i procjena mentalnog statusa čine osnovu za učenje duševnih bolesti, specifičnih tehnika i kontinuirane zdravstvene njege i rehabilitacije. Sadržaj kolegija uključuje uvod u tehnike pregovaranja, intervencije u kriznim stanjima i zdravstvenu njegu bolesnika na odjelima forenzike.
 • Obvezna literatura:
  1.    Moro Lj., Frančišković T. i sur., Psihijatrija: udžbenik za više zdravstvene studije. Medicinska naklada, Zagreb 2011.
  2.    Jakovljević, M: Psihijatrija za studente Visoke zdravstvene škole, Samobor, A. G. Matoš, 2003.
  3.    Jakovljević M. i sur., Psihijatrija: udžbenik za studente više medicinske škole.Samobor: A.G. Matoš,1995.
  4.    Sedić B.: Zdravstvena njega psihijatrijskih bolesnika, Visoka zdravstvena škola, Zagreb, 2006.

  Dopunska literatura:
  1.    Moro Lj., Frančišković T.: Psihijatrija, Medicinska naklada, Zagreb 2011.
  2.    Božičević, M., Sestrinske dijagnoze i sestrinska dokumentacija u psihijatriji. Zbornik radova psihijatrijske sekcije. Zadar  2005.
  3.    HUMS, Hrvatsko psihijatrijsko društvo medicinskih sestara i tehničara. , Sestrinske dijagnoze u zdravstvenoj skrbi psihijatrijskog bolesnika. Zbornik radova 17. Dani psihijatrijskog društva medicinskih sestara i tehničara. Plitvička jezera 2011.
  • razviti stajališta koja se odnose na promociju mentalnog zdravlja i pomoć osobama i njihovim obiteljima u suočavanju sa psihičkim poremećajima;
  • procijeniti međusobni utjecaj bioloških, psiholoških, socijalnih i duhovnih čimbenika;
  • reproducirati i razumjeti temeljne pojmove koji se odnose na promociju mentalnog zdravlja i pomoći osobama i njihovim obiteljima u suočavanju sa psihičkim poremećajima;
  • sudjelovati u unapređenju duševnog zdravlja i procjeni mentalnoga statusa kao kompetentni članovi multidisciplinarnog tima;
  • prikupljati podatke, planirati i provoditi zdravstvenu njegu te evaluaciju ishoda zdravstvene njege;
  • razumjeti osnovne tehnike pregovaranja, grupne terapije i specifičnih intervencija u kriznim stanjima.
  • demonstrirati znanje za rad u primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti mentalnog zdravlja;
  • razviti humaniji odnos prema bolesnicima s mentalnim poremećajima i tako pridonijeti antistigmi.

webmail studomat