blank

Ispis

Zdravstvena njega starijih osoba

Napisao/la Bojan. Napisano u III. godina

 • Upoznati studente sa specifičnostima zdravstvenih potreba te načelima pružanja zdravstvene njege starijih osoba. Osposobiti studenta za primjenu vještina specifične sestrinske skrbi starijih osoba.
 • Osnove gerijatrije i gerontologije. Demografski, biološki i psihosocijalni aspekti starenja. Fiziološke i patološke promjene u procesu starenja. Osnovne karakteristike medicine starije dobi. Primarna, sekundarna i tercijarna prevencija za starije. Pomoć pri zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba. Komunikacija sa starijim osobama. Organizacijski modeli skrbi za starije. Stajališta i predrasude o starosti i starijim osobama. Uspješno starenje i kvaliteta života starijih osoba.
  Praktični dio nastave (vježbe) slijedi teme teorijske nastave.
 • Obvezna literatura:
  1.    Plužarić, J. Zdravstvena njega starijih osoba, nastavni tekstovi, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Studij sestrinstva, Osijek 2017.
  2.    Četiri stupnja gerijatrijske zdravstvene njege, Centar za gerontologiju Zavoda za javno zdravstvo „Andrija Štampar“, Zagreb 2011.
  3.    Mojsović, Z. i sur: Sestrinstvo u zajednici 2, Zdravstveno veleučilište, Zagreb 2006. (str. 465. – 527.)

  Dopunska literatura:
  1.    Despot Lučanin, J.: Iskustvo starenja, Naklada Slap, Jastrebarsko 2003.
  2.    Duraković, Z. i sur.: Gerijatrija – medicina starije dobi, C. T. Poslovne informacije, Zagreb, 2007. (odabrana poglavlja)
  3.    Schaie, K. W. i Willis, S. L.: Psihologija odrasle dobi i starenja, Naklada Slap, Jastrebarsko (2001.), (odabrana poglavlja).
  • opisati osnovne pojmove iz područja gerijatrije i gerontologije;
  • objasniti osnovne značajke demografskog, biološkog, psihološkog i socijalnog starenja;
  • razlikovati fiziološke i patološke promjene u starijoj dobi;
  • prepoznati najčešće zdravstvene probleme starijih osoba;
  • provoditi  postupke dijagnostike, liječenja i rehabilitacije starijih osoba kao član tima;
  • procijeniti potrebe, planirati, provoditi i vrednovati zdravstvenu njegu starijih osoba;
  • primjeniti mjere prevencije za starije osobe;
  • usporediti osnovne modele skrbi za starije osobe;
  • razviti pozitivna stajališta o starosti i starijim osobama.

webmail studomat